Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Skuteczne decyzje, by przeciwstawić się zmianom klimatycznym

· Podczas spotkania na „Anioł Pański” środowisko, prawa ludzkie i rozbrojenie nuklearne ·

Do podejmowania skutecznych decyzji, by przeciwstawić się zmianom klimatycznym, wezwał Papież na zakończenie modlitwy „Anioł Pański” w niedzielę 10 grudnia na placu św. Piotra w przeddzień „One planet summit”, który rozpoczyna się we wtorek 12 grudnia w stolicy Francji. „Dwa lata po przyjęciu paryskiego porozumienia klimatycznego” kolejny szczyt – powiedział - „zamierza odnowić zobowiązanie do jego wprowadzenia w życie i umocnić podzielaną strategię, by przeciwstawić się niepokojącemu zjawisku zmian klimatycznych”.

Dlatego Papież wyraził nadzieję, że paryskie spotkanie, „podobnie jak inne inicjatywy, które zmierzają w tym samym kierunku, będą sprzyjały jasnemu uświadomieniu sobie konieczności zastosowania rzeczywiście skutecznych środków”, by przeciwstawić się temu zjawisku „i, jednocześnie, zwalczać ubóstwo i promować integralny rozwój ludzki”. W tym kontekście Franciszek wyraził również swoją bliskość mieszkańcom Indii – zwłaszcza rodzinom licznych zaginionych rybaków – którzy ucierpieli na skutek cyklonu Okhi, a także ludności Albanii, gdzie doszło do groźnej powodzi.

Znaczący był także apel skierowany przez Papieża w sprawie rozbrojenia atomowego i obrony praw człowieka w dniu, kiedy wręczana była Pokojowa Nagroda Nobla międzynarodowej kampanii na rzecz zniesienia broni nuklearnej.

Podkreślając, że wyróżnienie to jest wręczane w dniu praw człowieka, ogłoszonym przez ONZ, Papież podkreślił „silny związek” między tymi dwoma tematami. „W istocie, zaangażowanie na rzecz ochrony godności wszystkich osób, w szczególności najsłabszych i najuboższych, znaczy również działanie z determinacją na rzecz budowy świata bez broni nuklearnej”. Zresztą, mówił dalej, „Bóg dał nam zdolność do współpracy w budowie naszego wspólnego domu: mamy wolność, inteligencję i umiejętności kierowania technologią, ograniczania naszej władzy, w służbie pokoju i prawdziwego postępu”.

Przed modlitwą maryjną, komentując czytania II Niedzieli Adwentu, Papież mówił o znaczeniu tego okresu liturgicznego, „by wyodrębnić luki do wypełnienia w naszym życiu, by stępić ostrze naszej dumy i zrobić miejsce dla Jezusa, który przychodzi”. W szczególności Franciszek zwrócił uwagę wszystkich na „wszystkie braki w naszym postępowaniu wobec Boga”, czyli na „grzechy zaniedbania”. Wśród nich wyodrębnił „fakt, że się nie modlimy lub modlimy się mało”; podobnie jak „brak miłości do bliźniego, przede wszystkim do osób najbardziej potrzebujących pomocy nie tylko materialnej”.

„Jesteśmy wezwani – powiedział – do zwracania większej uwagi na potrzeby innych, bliższych. Jak Jan Chrzciciel w ten sposób możemy otworzyć drogi nadziei na pustyni oschłych serc wielu osób”. Franciszek wezwał przede wszystkim do „przyjmowania postawy łagodnej i pokornej, bez karcenia, do słuchania, przemawiania z łagodnością, bo w tej sposób przygotowuje się przyjście naszego Zbawiciela”.

„Anioł Pański” po włosku 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI