Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Skandal głodu

· Papież gani obojętność świata i logikę spekulacji, która jest źródłem ubóstwa ·

Apel o położenie kresu przemocy i dyskryminacji w Syrii i w Ziemi Świętej

Słowa Papieża są mocne: obfitość ogólnej produkcji żywności pozwoliłaby nakarmić wszystkich ludzi. Jednakże jeszcze dziś miliony osób cierpią i umierają z głodu. Jest to «prawdziwy skandal», który trwa w atmosferze  absolutnej obojętności i w imię logiki spekulacji, która jest źródłem ubóstwa.

Zwracając się w czwartek 20 czerwca rano do uczestników trzydziestej ósmej konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), przyjętych na audiencji w Sali Klementyńskiej, Papież wymienił tych, którzy na różne sposoby są odpowiedzialni za ten skandal: tych, którzy posługują się «spekulacją finansową» jako czynnikiem warunkującym «ceny żywności», tych, którzy złożyli ubogim obietnice, a potem ich nie dotrzymali; ci, którzy powodują «wykorzenienie osób, rodzin i wspólnot z ich ojczystej ziemi», co stanowi jeden z najbardziej niepokojących efektów poważnych kryzysów żywnościowych, «katastrof naturalnych» i «krwawych konfliktów».

«Obraz ten zmusza do podjęcia świadomego i poważnego dzieła odbudowy, które obejmuje również FAO», przestrzegł Papież, nawiązując do «reformy rozpoczętej w celu zagwarantowania bardziej funkcjonalnego, przejrzystego i sprawiedliwego zarządzania» agencji ONZ. Według Papieża «każda prawdziwa reforma polega na zdobyciu większej świadomości odpowiedzialności każdego wraz z uznaniem, że własny los jest połączony z losem innych».

Nieco później, przyjmując członków Zgromadzenia Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim (ROACO), Papież Franciszek  na nowo apelował o położenie kresu wszelkiej przemocy i dyskryminacji w Syrii i w całej Ziemi Świętej. «Niech konflikt, który sieje śmierć – powiedział – zostanie zastąpiony przez spotkanie i pojednanie, które dają życie». Na koniec wezwał wszystkich, którzy cierpią, by nigdy nie tracili nadziei.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

26 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI