Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Skąd Ty jesteś?

· Nowa książka Josepha Ratzingera – Benedykta XVI poświęcona ewangelicznym opowiadaniom o dzieciństwie ·

Zakończony tryptyk, w którym Papież ukazuje postać Jezusa

Nowa książka Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Dzieciństwo Jezusa , została zaprezentowana w Watykanie we wtorek 20 listopada. Wydana nakładem Rizzoli i Libreria Editrice Vaticana, książka ukazuje się jednocześnie w 9 językach (włoskim, niemieckim, brazylijskim, chorwackim, francuskim, angielskim, polskim, portugalskim i hiszpańskim) i w 50 krajach, a całkowity nakład pierwszego wydania przekracza milion egzemplarzy. W najbliższych miesiącach książka – ostatnia z trylogii o Jezusie z Nazaretu – zostanie przetłumaczona na kolejne 22 języki i opublikowana w 72 krajach. Benedyktowi XVI książkę zaprezentowali wydawcy, których przyjął na audiencji.

We wprowadzeniu do „trzeciej i ostatniej części tryptyku” kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, ukazał niemal filmową technikę antycypacji, którą Benedykt XVI zastosował na początku książki: „W 'przedsionku' rozlega się pytanie, które powróci później echem pod sklepieniem rzymskiego pretorium w Jerozolimie, kiedy zarządca Piłat skieruje pytanie do oskarżonego Jezusa: Póthen ei sy ; 'Skąd ty jesteś?' (J 19, 9). To pytanie o charakterze czysto urzędowym w odniesieniu do czwartej Ewangelii odsyła dalej, do transcendencji. Dlatego to pytanie będzie się przewijać w innych miejscach Ewangelii”, a odpowiedź na nie znajduje się właśnie w owych 180 wersetach, które ewangeliści Mateusz i Łukasz poświęcają opowiadaniu o dzieciństwie Jezusa, a które „teraz Papież rozważa szczegółowo, ale w sposób przejrzysty i niemal narracyjny”.

Według Ravasiego, Ratzinger wskazuje cztery klucze do zrozumienia Ewangelii o dzieciństwie. „Pierwszy i pierwszorzędny” to klucz wzajemnej relacji „historii i wiary”, po nim następuje związek między „historią a proroctwem”. Trzecim kluczem wskazanym w książce jest dialog między autorem a czytelnikiem, natomiast ostatnim „narzędzie językowe”. Styl przejrzysty, zasadniczy, zwarty i pokorny, „jaki cechuje także osobę autora”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI