Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Sieroty w rodzinie

· Podczas audiencji generalnej Papież mówi o postaci ojca, który zbyt często jest nieobecny w życiu dzieci ·

Zbyt często dzieci i młodzież są prawdziwymi „sierotami w rodzinie, ponieważ tatusiowie są nieobecni, również fizycznie, ale przede wszystkim dlatego, że kiedy są, nie wywiązują się ze swojego zadania wychowawczego”. O tej nieobecności ojców Papież Franciszek mówił podczas audiencji generalnej w środę 28 stycznia, która odbywała się w Auli Pawła VI.

Powracając do katechez poświęconych rodzinie – przerwanych z powodu podróży do Sri Lanki i na Filipiny – Papież poświęcił rozważanie postaci ojca i zwrócił uwagę, że zwłaszcza w kulturze zachodniej mamy do czynienia ze ”społeczeństwem, w którym nie ma ojców”. I o ile, wyjaśnił, „było to postrzegane jako uwolnienie” od „ojca władczego”, od „ojca jako reprezentującego prawo narzucane z zewnątrz, od ojca jako przeszkody w emancypacji i usamodzielnianiu się młodych ludzi”, o tyle teraz popadliśmy w przeciwną skrajność. „Problemem – skomentował Franciszek – jak się wydaje, jest nie tyle narzucająca się obecność ojców, ile ich uniki. Ojcowie są niekiedy tak bardzo skoncentrowani na sobie i na swojej pracy, a czasami na osobistej samorealizacji, że zapominają nawet o rodzinie. I pozostawiają samych dzieci i młodzież”. Na potwierdzenie tego przytoczył przykład z własnego doświadczenia, gdy był biskupem Buenos Aires – kiedy pytał „tatusiów, czy bawią się ze swoimi dziećmi, czy mają odwagę i miłość, by tracić czas” dla nich, otrzymywał odpowiedzi przeczące, usprawiedliwiane co najwyżej obowiązkami zawodowymi. Niestety, jednak – przestrzegł Papież – „nieobecność postaci ojca powoduje luki i rany, które mogą być nawet bardzo poważne. I w istocie przyczyn dewiacji u dzieci i nastolatków można w znacznej części upatrywać w braku przykładów i wiarygodnych przewodników w ich życiu”.

A ta nieobecność, dodał Papież, odzwierciedla się także we wspólnocie obywateli, która będąc odpowiedzialna za młodych ludzi, „często nie przedstawia im perspektywicznej prawdy”. I tak pozostają oni „osieroceni z bezpiecznych dróg, którymi należy iść, z nauczycieli, którym można zaufać, ideałów, które rozgrzewają serce”. Stąd końcowa zachęta, aby ponownie posłuchać obietnicy danej przez Jezusa: „Nie zostawię was sierotami”.

Link do katechezy Papieża w języku włoskim

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

25 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI