Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Siła, która przemienia świat

· W Mediolanie Papież zamyka Światowe Spotkanie Rodzin, mówiąc o płodności miłości małżeńskiej ·

W 2015 r. w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych odbędzie się następne spotkanie międzynarodowe

«Nie jest łatwo żyć waszym powołaniem, zwłaszcza dzisiaj, ale miłość jest jedyną siłą, która może naprawdę przemienić świat». Wielkiemu zgromadzeniu rodzin, które wypełniły w niedzielę rano park Bresso, Papież przekazuje przesłanie, w którym realizm łączy się z ufnością. Słowa, które wybrał na zakończenie siódmego światowego spotkania, zorganizowanego w archidiecezji mediolańskiej, wzywały do odwagi i nadziei. Nie krył trudności, takich jak te, które przeżywają pary «boleśnie doświadczone przez porażkę i separację» i  które zapewnił o wsparciu i bliskości Kościoła – lecz potwierdził specjalne i niezastąpione powołanie rodziny, «pierwszej szkoły cnót społecznych» i cennego materiału «do budowy społeczeństwa o ludzkim obliczu». Małżonkom zwłaszcza Papież przedstawił swoisty dekalog życia rodzinnego, w którym wskazuje «drogi do wzrastania w miłości»: utrzymywanie stałej więzi z Bogiem i uczestniczenie w życiu wspólnoty kościelnej, rozwijanie dialogu, szanowanie punktu widzenia drugiego człowieka, gotowość do służby, cierpliwość w obliczu wad innych, umiejętność przebaczania i proszenia o przebaczenie, inteligentne i pokorne przezwyciężanie ewentualnych sporów, uzgadnianie zasad wychowawczych, otwartość na inne rodziny, wrażliwość na ubogich, odpowiedzialna postawa społeczna. «Wszystkie te elementy budują rodzinę», stwierdził wzywając małżonków,  by «z odwagą» realizowali je w praktyce, z pewnością, że «przy wsparciu Bożej łaski staniecie się żywą Ewangelią, prawdziwym Kościołem domowym».

Benedykt XVI na nowo zwrócił się także do polityków i do rządzących  z prośbą, by nie zostawiali rodzin samych – w odniesieniu zwłaszcza do ofiar kryzysu i dramatycznego trzęsienia ziemi – i do podejmowania takich działań, które sprzyjają pogodzeniu «czasu pracy i potrzeb rodziny, pracy zawodowej  oraz ojcostwa i macierzyństwa, pracy i święta». Bowiem «jednostronna logika przydatności  i maksymalnego zysku nie jest tym, co może posłużyć dobru rodziny i przyczynić się do zbudowania sprawiedliwego społeczeństwa», przestrzegł na zakończenie, zapraszając zgromadzonych na następne światowe spotkanie w 2015 r. w amerykańskim mieście Filadelfia.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI