Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Serce i kompas

· Do uczestników międzynarodowego kongresu zorganizowanego przez „Cor Unum” Papież mówi o miłości w życiu Kościoła ·

Miłość jest „tętniącym sercem” życia Kościoła i „kompasem”, który kieruje jego krokami: przypomniał o tym Papież Franciszek w przemówieniu skierowanym w piątek 26 lutego rano do uczestników międzynarodowego kongresu, zorganizowanego przez Papieską Radę „Cor Unum” w dziesiątą rocznicę opublikowania encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”.

„Historia Kościoła jest również historią miłości”, podkreślił odnośnie do tego Papież, wyjaśniając, że chodzi o „historię miłości otrzymanej od Boga, którą mamy nieść światu”. Właśnie „ta miłość otrzymywana i dawana jest podstawą historii Kościoła i historii każdego z nas”. Z tego właśnie wynika, że za akt miłości nie możemy uważać „jedynie jałmużny, którą chcemy oczyścić sobie sumienie”; musi on raczej zawierać „pełne miłości zainteresowanie drugim człowiekiem, którego uważamy za jedno z sobą, pragnąc dzielić z nim przyjaźń z Bogiem”.

Wskazując na ścisły związek między miłością i miłosierdziem Papież stwierdził, że „Bóg nie tylko pragnie kochać i potrafi miłować; Bóg jest miłością: miłość jest Jego istotą, naturą”. On „nie może przebywać sam, nie może zamknąć się w sobie, ponieważ jest komunią, jest miłością, a miłość ze swej natury się udziela, się rozprzestrzenia”. Oto dlaczego „Bóg włącza do swojego życia miłości człowieka i, nawet jeśli człowiek oddala się od Niego, On nie oddala się i wychodzi mu naprzeciw”. Na tym polega Jego miłosierdzie: „to jest Jego sposób ukazywania się nam, grzesznikom, Jego oblicze, które na nas patrzy i otacza nas troską”. Miłość i miłosierdzie zatem „są tak ściśle ze sobą związane, gdyż są sposobem istnienia i działania Boga – Jego tożsamością i Jego imieniem”.

Oto dlaczego każda forma solidarności i dzielenia się jest jedynie „odblaskiem tej miłości, którą jest Bóg” i na którą „musimy patrzeć jak na kompas, który wskazuje kierunek naszemu życiu, zanim podejmiemy jakąkolwiek działalność: w niej znajdziemy ukierunkowanie, od niej nauczymy się jak patrzeć na braci i świat”. Miłość która, według Papieża Franciszka, powinna odzwierciedlać się coraz bardziej w życiu Kościoła. „Jakże bym chciał – wyraził pragnienie – aby każdy w Kościele, każda instytucja, każda działalność objawiały, że Bóg kocha człowieka!”. Bowiem misja kościelnych organizacji charytatywnych „jest cenna, ponieważ przybliżają one liczne osoby ubogie do życia bardziej godnego, bardziej ludzkiego, co, jak nigdy dotąd, jest konieczne; ale ta misja jest bardzo ważna, gdyż nie za pośrednictwem słów, ale przez konkretną miłość może dać odczuć każdemu człowiekowi, że jest kochany przez Ojca, że jest Jego dzieckiem, przeznaczonym do życia wiecznego z Bogiem”. Stąd podziękowanie Papieża „wszystkim tym, którzy codziennie angażują się w tę misję”, z zapewnieniem, że encyklika „Deus caritas est” „zachowuje nienaruszoną świeżość swego przesłania, przez które wskazuje zawsze aktualną perspektywę dla wędrówki Kościoła”.

Link do przemówienia Papieża 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

25 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI