Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Sekrety odzyskanej doktryny

· Książka Gianniego Gennariego przewodnikiem po aktualnej świętości Teresy z Lisieux ·

„Doktorem Miłości” jest kobieta. Jej imię brzmi Teresa z Lisieux. Ktoś powiedział o niej, że jest jedną z bardzo nielicznych genialnych świętych, to znaczy tych, którzy wytyczyli nowe drogi w życiu Ewangelią, wartościowe także dla przyszłych pokoleń. Teresa była rzeczywiście genialna, bowiem ukazała, że możliwe jest życie chrześcijańskie oparte raczej na miłości niż na socjologii i polityce. Za życia była karmelitanką, zafascynowaną Bogiem, mniszką klauzurową, zmarła mając zaledwie 24 lata, w 1897 r.

Po śmierci zasłynęła dzięki Dziejom duszy , rozpowszechnianym w milionach egzemplarzy, swego rodzaju autobiografii duchowej, napisanej w duchu posłuszeństwa, która dała początek duchowości znanej jako „dziecięctwo duchowe”. Jednak ani życie Teresy, ani jej  pisma nie upoważniają do wypaczonych jej interpretacji, jakie przez lata się pojawiały. Duchowość terezjańska nie jest swoistym uległym konformizmem religijnym i infantylnym, rodzi się ona z głębokiego doświadczenia, które  owocuje rewolucyjną siłą duchową, bowiem skoncentrowane jest na miłości Boga.

O tym, że wizja chrześcijańska zrodzona z życia Teresy wniosła oczekiwany wkład w ewangeliczną odnowę duchowości chrześcijańskiej, świadczy gorliwość, z jaką papieże XX w. przyczynili się do najwyższego uznania jej świętości. Sto lat po jej śmierci Wojtyła ogłosił ją doktorem Kościoła i doktorem Miłości, a jakiś czas później Benedykt XVI nazwał ją „nauczycielką zwłaszcza teologów”. Papież Franciszek wskazał na aktualność przykładu Teresy na konkretnej płaszczyźnie duszpasterstwa, pokazując gestami i słowem, że centralne miejsce należy się miłości Boga i bliźniego, niezbędnej, by przywrócić wiarygodność chrześcijańskiemu świadectwu.

Najnowsze spojrzenie na historię tej świętej zawdzięczamy Gianniemu Gennariemu, który w swojej nowej książce Teresa di Lisieux il fascino della santità – Teresa z Lisieux, fascynacja świętością (Torino, Lindau, 2012 r., ss. 609, 38 euro) okazuje się prawdziwym przewodnikiem w odkrywaniu świętości Teresy. Kiedy żyje się z miłością – zdaje się sugerować lektura – zwyczajne życie nabiera wielkości, a wręcz to miłość w codzienności jest prawdziwym rezultatem życia chrześcijańskiego. Gennari, który starał się odtworzyć prawdziwy wizerunek duchowy Teresy, uwalnia od „nieporozumień i przeinaczeń, które przez długi czas uniemożliwiały poznanie prawdziwej doktryny Teresy, zawartej w jej pismach, gdy odwołać się do oryginałów”. W związku z tym dziękuje za żmudną pracę w zakresie weryfikacji i rekonstrukcji, którą wykonał opat André Combes. W ślad za Hansem Ursem von Balthasarem napisał, że „doktryna Teresy jest zasadniczo teologią Ducha Świętego”. W centrum autentycznej doktryny terezjańskiej, kończy Gennari, „znajdzie się Syn Boży Jezus, będący także Synem Maryi, która dla Teresy jest bardziej matką niż królową, bardziej niż jakiekolwiek inne stworzenie napełnioną Duchem Świętym, Bogiem, który jest jedynie Miłością.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI