Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Sędziowie, ale przede wszystkim duszpasterze

· Przemówienie Papieża Franciszka do trybunału Roty Rzymskiej ·

Sędziowie kościelni są «zasadniczo duszpasterzami». I z tej racji nie powinni zapominać, że «za każdym postępowaniem, każdą pozycją, każdą sprawą stoją osoby, które oczekują na sprawiedliwość», powiedział Papież Franciszek do członków trybunału Roty Rzymskiej, przyjętych na audiencji w piątek 24 stycznia rano w Sali Klementyńskiej z okazji inauguracji roku sądowego.

W swoim przemówieniu Papież podkreślił, że nie należy przeciwstawiać «wymiaru prawnego» i «wymiaru duszpasterskiego posługi kościelnej», ponieważ jeden i drugi «przyczyniają się do urzeczywistniania celów i jedności działań Kościoła». Dlatego położył nacisk na «głęboko duszpasterski sens sądowej działalności kościelnej». «Jest ona – wyjaśnił Papież – służbą prawdzie w sprawiedliwości» i jednocześnie «posługą na rzecz ludu Bożego, mającą na celu umacnianie pełnej komunii między poszczególnymi wiernymi oraz między nimi i wspólnotą kościelną». Wychodząc od tego założenia, Biskup Rzymu opisał postać sędziego kościelnego, wyodrębniając trzy jego cechy zasadnicze. Przede wszystkim «człowieczeństwo», które wymaga «spokojnego osądu i oderwania od osobistych poglądów», ale również «umiejętność zrozumienia mentalności i słusznych dążeń wspólnoty, w której pełni swą posługę». Zalety te pozwalają – dodał - «by wymiar sprawiedliwości nie był legalistyczny bądź abstrakcyjny, lecz dostosowany do potrzeb konkretnej rzeczywistości» i by mógł «przenikać do głębi sytuację stron procesu».

Od sędziego wymaga się także – i jest to najściślej «prawny» aspekt jego urzędu - «biegłości w prawie, obiektywności osądu i bezstronności», z którymi łączyć się musi «autentyczny duch służby», potwierdzający wymiar «duszpasterski», który stanowi dopełnienie obrazu jego posługi. «Jest on sługą sprawiedliwości», stwierdził Papież, potwierdzając, że «miłość duszpasterska» stanowi «duszę funkcji sędziego kościelnego».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI