Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ściany nośne wolnego społeczeństwa

· Podczas audiencji dla korpusu dyplomatycznego Papież mówi, że zagrożeniami dla pokoju społecznego są spychanie na margines, nietolerancja i przemoc wobec osób, symboli i instytucji religijnych ·

Papież życzy, by duch wytrwałości i wspólnego zaangażowania zapanował we Włoszech w tym szczególnym momencie dziejów kraju

Wyraźne wezwanie do «odpowiedzialności za podejmowanie działań na rzecz pokoju», która spoczywa przede wszystkim na «władzach społecznych i politycznych», stanowi główny motyw  przemówienia skierowanego dziś rano, w poniedziałek 7 stycznia, przez Benedykta XVI do członków korpusu dyplomatycznego, akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, podczas spotkania, które tradycyjnie odbywa się na początku roku w Sali Królewskiej Pałacu Apostolskiego. Kryzys, który gnębi ludzkość, w dużej mierze uzależniony jest od braku pokoju społecznego, który – w optyce chrześcijańskiej – jest «ścisłym związkiem między oddawaniem chwały Bogu i pokojem wśród ludzi na ziemi».  W tak dużej mierze, iż właśnie «zapomnienie o Bogu» rodzi  przemoc. «Bez otwarcia na transcendencję – potwierdza Papież – człowiek łatwo pada łupem  relatywizmu i trudno mu jest działać według zasad sprawiedliwości i angażować się na rzecz pokoju».

Papież nie waha się zagrożeniami dla tego «pokoju społecznego» nazwać «zamachów na wolność religijną», które wyrażają się w tak wielu różnych formach: od spychania religii na margines życia społecznego, nietolerancji,  po przemoc «w stosunku do osób, symboli identyfikacyjnych i instytucji religijnych». W znaczący sposób Benedykt XVI dodaje do listy odmawianie prawa do sprzeciwu sumienia. Zagrożone są zatem, ostrzega Papież, «'ściany nośne' każdego społeczeństwa, które chce być wolne i demokratyczne».

Tym, co przede wszystkim niepokoi Papieża, są powtarzające się wciąż następstwa «zgubnego fanatyzmu na tle religijnym, który również w 2012 r. spowodował wiele ofiar śmiertelnych w kilku krajach tutaj reprezentowanych», powiedział zwracając się do ambasadorów. Działanie w taki sposób, jakby Bóg nie istniał bądź wręcz lekceważenie Jego prawdziwego oblicza jest fałszowaniem religii, której celem jest «jednanie człowieka z Bogiem».

Papież wymienił następnie wszystkie bolesne problemy, które dręczą dzisiejszy świat: od sytuacji Syrii do Ziemi Świętej i Afryki, Europy. Wymowne jest to, że na zakończenie przemówienia podkreślił potrzebę ustaw chroniących życie we wszystkich jego formach, a także najbardziej elementarnych praw człowieka; przywrócenia znaczenia pracy ludzkiej i pohamowania absolutyzacji zysku i egoizmu partykularnych interesów, a także zachęcił do tego, by zamiast przejmować się wskaźnikami indeksowymi i stopami finansowymi, zająć się rosnącymi różnicami między nielicznymi, «którzy są coraz bogatsi» i bardzo licznymi «nieuchronnie coraz biedniejszymi».

Trzem najbardziej aktualnym tematom poruszonym w przemówieniu – przemocy w Syrii, cierpieniom Nigerii i ochronie prawa do sprzeciwu – Papież poświęcił swoje ostatnie trzy tweety, napisane na zakończenie audiencji.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI