Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Rozszerzenie misji z 12 na 72 miasta europejskie

· Arcybiskup Fisichella o perspektywach nowej ewangelizacji w Roku Wiary ·

11 października br., w 50. rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, Benedykt XVI uroczyście otworzy Rok Wiary w obecności ojców synodalnych, uczestniczących w zgromadzeniu ogólnym na temat: „Nowa ewangelizacja mająca na celu przekazywanie wiary chrześcijańskiej”. Mówi o tym abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, w wywiadzie dla naszego dziennika. Arcybiskup zapowiada także, że „ missione metropoli ” zostanie rozszerzona z 12 na 72 miasta europejskie. Cyfry te mają wyraźną wymowę symboliczną: od wąskiej grupy 12 apostołów przechodzi się do liczniejszej - pierwszych uczniów głoszących Chrystusa.

9 stycznia odbyło się w Watykanie drugie spotkanie odpowiedzialnych za „missione metropoli”, projekt duszpasterski, w którym uczestniczy 12 dużych miast Starego Kontynentu. Jak się udało?

Od pierwszego spotkania, które odbyło się w lipcu ubiegłego roku, widoczny był wielki entuzjazm, niespodziewany, ze strony 12 miast uczestniczących w tej inicjatywie - wspólnej i z zaangażowaniem prowadzonej ewangelizacji. Żywotność, jakiej dowód dały wszystkie uczestniczące metropolie, które postrzegają misję jako konkretną możliwość działalności duszpasterskiej, zdolnej wpływać na życie codzienne ludzi. Wielki Post został uznany za dogodną okoliczność, bowiem lektura Słowa Bożego, katechezy biskupa, sprawowanie sakramentu pojednania, połączone w znaku miłości, mogą wciąż być wyraźnym znakiem zaangażowania chrześcijan w głoszenie Ewangelii Jezusa w naszych dniach. Pozytywnie zaskakuje ponadto to, z jak zgodnym przyjęciem spotkała się moja propozycja rozszerzenia w 2013 r. tego doświadczenia na 72 duże miasta europejskie. A to ma niebagatelne znaczenie.

Wskazania duszpasterskie wydane przez Kongregację Nauki Wiary 6 stycznia dotyczą bezpośrednio Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, postanawiają bowiem utworzenie – działającego przy tej dykasterii – specjalnego sekretariatu, mającego koordynować rozmaite inicjatywy związane z Rokiem Wiary. W jakim punkcie jesteście?

Jesteśmy w dobrym punkcie, biorąc pod uwagę, że nie ma wiele czasu: uruchamiamy sekretariat, który będzie musiał być w pewnym sensie duszą wszystkich inicjatyw. Będą one realizowane – jak mówi nota – przede wszystkim na poziomie Kościoła powszechnego, w szczególności tu w Rzymie, w obecności Papieża. Ponadto będzie łączność i współdziałanie we wszystkim, co będzie się wydarzało w różnych Kościołach lokalnych bądź na szczeblu stowarzyszeń i ruchów. Mamy już w programie pierwsze spotkanie z szefami dykasterii bardziej bezpośrednio zaangażowanymi w Rok Wiary, aby móc sporządzić ogólny harmonogram.

W dokumencie czytamy także, że sekretariat będzie musiał założyć odpowiednią stronę internetową. Jak postępują prace?

Pracujemy nad stroną internetową, która będzie mogła dostarczyć wszelkich przydatnych informacji, pozwalających przeżywać owocnie Rok Wiary i umożliwi łączność między różnymi zaangażowanymi stronami. W połowie stycznia rozpoczęliśmy badania z kilkoma ekspertami z dziedziny przekazu, tak aby przygotować portal w odpowiednim czasie.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI