Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Rozpocznijmy na nowo od Boga

· W przemówieniu do zgromadzenia ogólnego Konferencji Episkopatu Włoch Benedykt XVI wskazuje współczesnym czasom właściwą drogę duszpasterską ·

Aby razem dalej prowadzić dzieło odnowy Kościoła, rozpoczęte przez Sobór Watykański II

Trzeba na nowo mówić światu o Bogu, który «stał się dla wielu wielkim Nieznajomym». Tę właśnie «starą i nową misję» wskazał Papież uczestnikom zgromadzenia ogólnego Konferencji Episkopatu Włoch podczas audiencji, która odbyła się dziś rano, w czwartek 24 maja, w Auli Synodalnej. Aby ją wypełnić – przypomniał Papież – potrzebna jest przede wszystkim - zdecydowana «odnowa jakości naszej wiary i naszej modlitwy». Pierwszym warunkiem, który trzeba spełnić, by «mówić o Bogu», jest bowiem «rozmawianie z Bogiem» i angażowanie własnego życia na rzecz «tego, co rzeczywiście niezawodne, konieczne i ostateczne». Innymi słowy trzeba stawiać na to, «co w wierze istotne», by «dać znaczącą odpowiedź na wielkie przemiany społeczne i kulturowe naszych czasów».

W tej perspektywie Papież wezwał hierarchów do dalszych wysiłków na drodze «odnowy kościelnej, którą zalecił nam Ekumeniczny Sobór Watykański II», którego «autorytatywne wskazania» - podkreślił – muszą być pojmowane w sposób «dynamiczny i wierny» w optyce owej «hermeneutyki ciągłości i reformy», którą on sam ukazał w przemówieniu skierowanym do Kurii Rzymskiej 22 grudnia 2005 r.

Zresztą - zdaniem Benedykta XVI - «kryzys, który dotknął Europę» jest dziś zasadniczo «duchowy i moralny». Dlatego «nie wystarczają nowe metody w głoszeniu Ewangelii i w działalności duszpasterskiej». Trzeba raczej – tak właśnie jak uczynili Ojcowie Soborowi - «na nowo wyjść od Boga», pozwalając Mu, by nas «znalazł i przyciągnął do siebie», by «pomóc każdej osobie, którą spotykamy, by dotarła do niej Prawda». Taki jest właśnie cel Roku Wiary, który zostanie zainaugurowany 11 października br.: momentu, by zaprowadzić ludzi «na nowe spotkanie z Jezusem», pokazując im, że «Bóg nie rywalizuje z naszym szczęściem, lecz je gwarantuje».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

25 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI