Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Rozpaczliwa sytuacja

· Przy okazji rozważania przed modlitwą Regina caeli, poświęconego Duchowi Świętemu, Papież Franciszek ponownie apeluje w sprawie Syrii i znów mówi o tragedii, jaką są nadużycia w stosunku do nieletnich, domagając się surowych kar dla winnych ·

Papież Franciszek „z głębokim bólem” śledzi dramatyczne wydarzenia w Syrii, „związane ze spiralą przemocy, która wciąż pogarsza już rozpaczliwą sytuację humanitarną w tym kraju”. Powiedział o tym on sam na zakończenie Regina caeli do wiernych obecnych na placu św. Piotra w południe w niedzielę 1 maja.

W szczególności Papież wspomniał o Aleppo, mieście, gdzie konflikt zbiera żniwo „niewinnych ofiar, nawet wśród dzieci, ludzi chorych i tych, którzy z wielkim poświęceniem zaangażowali się w niesienie pomocy bliźniemu”. Dlatego znów apeluje do „wszystkich zaangażowanych stron o poszanowanie przerwania działań wojennych i umacnianie trwającego dialogu, który jest jedyną drogą – powtórzył z naciskiem – prowadzącą do pokoju”. Szczególnie surowe były także słowa potępienia wypowiedziane przy pozdrawianiu stowarzyszenia Meter, „które od wielu lat walczy z wszelkiego rodzaju nadużyciami w stosunku do nieletnich”. Dodając osobiste uwagi do napisanego tekstu, Papież skomentował z oburzeniem: „To jest tragedia! Nie możemy tolerować nadużyć w stosunku do nieletnich! Powinniśmy bronić nieletnich i powinniśmy surowo karać tych, którzy dopuszczają się nadużyć”.

Na koniec Franciszek wspomniał o dwóch uroczystościach związanych z datą 1 maja: Wielkanocy obchodzonej przez Kościoły Wschodu, życząc, aby „zmartwychwstały Pan przyniósł wszystkim dary swojego światła i swojego pokoju”, oraz święto pracy, nawiązując do międzynarodowej konferencji na temat „Zrównoważony rozwój i najdrażliwsze formy pracy”, która rozpoczęła się w poniedziałek 2 maja w Rzymie. Odnośnie do tego Papież wyraził nadzieję, że ta inicjatywa „uwrażliwi władze, instytucje polityczne i gospodarcze oraz społeczeństwo obywatelskie, aby proponowały taki model rozwoju, który będzie uwzględniał godność człowieka, przy pełnym poszanowaniu norm dotyczących pracy i środowiska”.

Przed modlitwą maryjną, komentując jak zazwyczaj niedzielną Ewangelię, Papież zaznaczył, że podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus obiecuje apostołom, „że nie pozostaną sami”: będzie z nimi zawsze – zapewnił – Duch Święty, „aby ich bronić i umacniać”. We wprowadzeniu do swojego rozważania Franciszek wskazał, że „Jezus przed męką i śmiercią na krzyżu obiecuje apostołom dar Ducha, którego zadaniem będzie pouczanie i przypominanie o Jego słowach wspólnocie uczniów”. Zatem „pouczanie i przypominanie – to robi Duch Święty w sercach” ludzi również dziś. A odnosząc się w szczególności do tego drugiego aspektu, Papież zwrócił uwagę, że „Duch ma za zadanie przebudzać pamięć, przypominać słowa Jezusa”.

Wreszcie w poniedziałek rano, 2 maja, Franciszek przyjął na audiencji uczestników kapituły generalnej mercedariuszy. W 800. rocznicę jego założenia podkreślił aktualność misji tego zgromadzenia zakonnego, zachęcając do „udawania się na peryferie, do których trzeba się zbliżać – powiedział w przemówieniu wygłoszonym po hiszpańsku – z lekkim bagażem”.

Link do rozważania Papieża podczas Regina caeli

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI