Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

​Różnica

· ​Podczas audiencji generalnej Papież Franciszek mówi o komplementarności mężczyzny i kobiety ·

Różnica między mężczyzną a kobietą „nie ma służyć przeciwstawianiu czy podporządkowaniu”, ale „jedności i prokreacji”. Powiedział to Papież Franciszek na audiencji generalnej w środę 15 kwietnia na placu św. Piotra, przypominając, że u istoty ludzkiej „różnica płci” zawiera w sobie „obraz i podobieństwo Boga”.

„Nie tylko mężczyzna postrzegany z osobna – wyjaśnił Papież w katechezie poświęconej nadal zagadnieniom rodziny – jest obrazem Boga, nie tylko kobieta rozpatrywana z osobna jest obrazem Boga, ale także mężczyzna i kobieta jako para są obrazem Boga”. Oznacza to, że „aby dobrze się poznać i harmonijnie wzrastać istota ludzka potrzebuje wzajemnej relacji mężczyzny i kobiety”. Bez niej bowiem „obydwoje nie mogą nawet do końca zrozumieć, co znaczy być mężczyzną i kobietą”.

Odnośnie do tego Franciszek zwrócił uwagę, że tzw. teoria gender jest w rzeczywistości „wyrazem frustracji i poddania się, zmierzając do wyeliminowania różnicy płci, ponieważ już nie potrafi się z nią konfrontować”. „Problemy relacji” między mężczyzną i kobietą powinny być natomiast rozwiązywane na drodze dialogu, słuchania, poznawania, miłości: „w oparciu o te ludzkie podstawy, wspierane przez Bożą łaskę – zapewnił Papież – można planować związek małżeński i rodzinę na całe życie”.

Papież zaapelował także z mocą o dowartościowanie roli kobiety i nadanie jej głosowi „rzeczywistej wagi” oraz „uznanego autorytetu” w Kościele i społeczeństwie. To jest „droga, która prowadzi daleko”, stwierdził, uznając jednak/wszak, że do tej pory został przebyty „jedynie jej mały kawałek”. Trzeba jeszcze „pogłębić zrozumienie – przyznał – tego, co może nam dać geniusz kobiecy; co kobieta może dać społeczeństwu i także nam. Kobieta potrafi widzieć sprawy innymi oczami, dopełniając myśl mężczyzn”. W każdym radzie, podkreślił, jest to „droga, którą trzeba przemierzać z większą kreatywnością i śmiałością”.

Link do katechezy Papieża w języku włoskim. 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI