Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Rozgorzali w Duchu

· ​Anafory eucharystyczne tradycji syryjskiej ·

Zachodnio-syryjska tradycja liturgiczna posiada obfite dziedzictwo anafor eucharystycznych, modlitw wzywających Ducha Świętego, tylko częściowo opublikowanych. Filoksen z Mabbug, syryjski biskup z VI w. pisze, że «tajemnice jawią się w oczach ludzi jako zwykłe rzeczy, ale poprzez wtargniącie Ducha Świętego zyskują nadprzyrodzoną siłę. Woda, z jednej strony, staje się macierzyńskim łonem, które rodzi dzieci do życia w Duchu. Olej zyskuje uświęcającą siłę, która namaszcza i konsekruje jednocześnie ciało i duszę. Chleb i wino stają się ciałem i krwią Syna Bożego, który stał się człowiekiem».

Temat wody jako łona i chrztu jako narodzin jest typowy dla teologii syryjskiej. Stajemy w obliczu tajemniczej siły i obecności, które działają w Eucharystii. Efrem w jednej z homilii o Wielkim Tygodniu mówi: «Spożyjecie Paschę czystą i nieskalaną, chleb wyrośnięty i doskonały, który Duch Święty przygotował i kazał upiec, wino z ognia wymieszanego z Duchem: ciało i krew Boga, który stał się ofiarą za wszystkich ludzi».

Po opowiadaniu o ustanowieniu Eucharystii kapłan w anaforach przyzywa Ducha Świętego nad darami i nad wspólnotą: «Jeszcze raz prosimy Cię, Panie wszystkiego i Boże świętych mocy, padając przed Tobą na twarz, abyś zesłał Twojego Ducha Świętego na te ofiary tu przedstawione. I objaw, że ten chleb jest drogocennym ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa. I że ten kielich jest krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Aby te święte sakramenty były dla wszystkich, którzy je spożyją: życiem, zmartwychwstaniem, odpuszczeniem grzechów, uzdrowieniem duszy i ciała, oświeceniem ducha, usprawiedliwieniem przed straszliwym sądem Twojego Chrystusa».

W anaforze przypisywanej św. Jakubowi znajdujemy całą teologię Ducha Świętego, która rozwinęła się w drugiej połowie IV w., w trzech konkretnych aspektach. Przede wszystkim w tym, czym Duch Święty jest: «Twój Duch Przenajświętszy, który jest Panem i daje życie, zasiada na tronie razem z tobą, Boże i Ojcze, i z Twoim Jednorodzonym Synem, który króluje razem z Tobą, wspóistotnym, współwiecznym, który mówił przez Prawo, przez proroków i w Nowym Testamencie». Następnie w tym, co Duch Święty czyni, a więc w uświęceniu darów: «Aby Jego przyjście uczyniło z tego chleba ciało Chrystusa. I z tego, co jest nalane do tego kielicha, krew Chrystusa». Na koniec w tym, czym święte dary stając się dla wiernych i dla Kościoła: «Aby te tajemnice dały tym, którzy je przyjmują i w nich uczestniczą, świętość duszy i ciała, i zrodziły w nich owoce dobrych dzieł, umocniły Twój święty Kościół, zachowując go od wszelkiej herezji i skandali wywoływanych przez tych, którzy sprzeniewierzają sią wierze».

Należy podkreślić wymiar eklezjologiczny teologii Ducha Świętego w anaforach syryjskich: uświęcenie świętych darów, dokonane przez Ducha, ma na celu uświęcenie wiernych, oczyszczenie ich braków i przebaczenie grzechów. Ponadto, w anaforze przypisywanej św. Janowi Ewangeliście, Duch Święty jest ukrytym ogniem, który otacza kapłana sprawującego ofiarę, przelatuje nad ołtarzem i spływa na dary. Autorzy syryjscy mówią o cieple, zaczynie, rozżarzeniu jako symbolach rzeczywistości duchowych. Opisując Ducha Świętego jako ogień, podkreślają działanie Boże za pośrednictwem świętych darów: rozgorzali w Duchu Świętym, wierni zostają ożywieni i otrzymują dary nieśmiertelności.

Na wezwanie kapłana, Duch Święty, dawca życia, zstępuje na ofiary na ołtarzu, które przedstawiają Chrystusa w grobie. Można powiedzieć, że wzywa on Ducha Świętego, aby uobecnił zmartwychwstanie Chrystusa na ołtarzu, nadając Jego ciału, złożonemu do grobu, nieśmiertelność, niezniszczalność i przeobrażając je w «ciało dające życie, ciało, które daje zbawienie naszym duszom i naszym ciałom».

Manuel Nin

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI