Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Rozdzielenie kontroli i zarządzania

· Papieskie motu proprio dotyczące zakresu uprawnień w kwestiach ekonomiczno-finansowych ·

Dalsze sprecyzowanie stosunków między Administracją Dóbr Stolicy Apostolskiej (APSA) a Sekretariatem ds. Ekonomii – temu poświęcone jest motu proprio na temat zakresu uprawnień w sprawach ekonomiczno-finansowych – datowane 4 lipca, a opublikowane dzisiaj, w sobotę 9 lipca – na którego mocy Papież Franciszek wprowadza w życie reformę organów zajmujących się kontrolą i nadzorem oraz zarządzaniem dobrami Stolicy Apostolskiej. 

Podstawową zasadą leżącą u podłoża tych reform, a w szczególności nowego papieskiego dokumentu jest zapewnienie wyraźnego i jednoznacznego oddzielenia kontroli i nadzoru z jednej strony, a z drugiej zarządzania dobrami. Motu proprio określa zatem szczegółowo kompetencje APS-y i wyraźniej określa zasadniczą rolę Sekretariatu ds. Ekonomii, polegającą na kontroli i nadzorowaniu. Jest to w gruncie rzeczy dokument legislacyjny, nawiązujący do wcześniejszych postanowień Fidelis dispensator et prudens z 24 lutego 2014 r., na którego mocy Papież Franciszek ustanowił Radę ds. Ekonomii, Sekretariat ds. Ekonomii oraz Biuro Generalnego Rewizora. Następnie kompetencje tych trzech organów zostały określone szczegółowo w Statutach z 22 lutego 2015 r., zatwierdzonych ad experimentum przy świadomości, że nowy system jest tworzony poprzez kolejne weryfikacje. Obecnie zostaje dokonany kolejny krok. W ten sposób Papież wyraża ufność „w obustronną współpracę przełożonych wspomnianych dykasterii”, postanawiając, że „ewentualne kwestie, jakie mogłyby się wyłonić, będą podlegały decyzjom” jego „delegata, wspomaganego przez współpracowników”.

Link do motu proprio

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI