Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Rośnie liczba kobiet w Watykanie

Liczba kobiet pracujących w Watykanie stale wzrasta w ostatnich latach. O ile w 2004 r. prawie 13 procent personelu zatrudnionego w służbie papieża w Watykanie stanowiły kobiety, to w 2014 jest ich ponad 19 procent. Największy wzrost, według danych dostarczonych przez Biuro Personelu Stolicy Apostolskiej, nastąpił w Gubernatoracie, gdzie w ostatnich dziesięciu latach liczba kobiet prawie się podwoiła, przechodząc od 195 do 371. Podobny proces nastąpił w odniesieniu do personelu Apsy (Administracji Dziedzictwa Stolicy Apostolskiej): w 2014 wśród urzędników Kurii i instytucji z nią związanych, takich jak na przykład «L’Osservatore Romano», pracowało 391 kobiet, ponad 18 procent personelu. Cztery lata temu, w 2011 r., zatrudnionych było 288 kobiet, które stanowiły 17 procent ogółu. Wzrost zatrudnienia personelu kobiecego był większy w stounku do wzrostu zatrudnienia mężczyzn.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI