Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Rodzina modelem sprawiedliwego społeczeństwa

· ​Papież Franciszek w Ekwadorze wskazuje drogę, by przejść od rywalizacji do solidarności ·

Modelem jest rodzina, miejsce, gdzie relacje ludzkie nie opierają się «na rywalizacji, która wytwarza odpady», lecz na bezinteresowności, na solidarności i na pomocniczości. Taką drogę wskazał Papież Franciszek przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego w Ekwadorze – władzom politycznym, przedsiębiorcom, robotnikom, rzemieślnikom, związkowcom, przedstawicielom grup etnicznych i ruchów społecznych – z którymi spotkał się WE WTOREK 7 LIPCA WIECZOREM, NA ZAKOńCZENIE TRZECIEGO DNIA PODRóżY DO TEGO KRAJU.

Papież skierował do nich przemówienie o rozległych horyzontach, skupione na potrzebie określenia na nowo oblicza społeczeństwa i obrazu relacji międzyludzkich, «wychodząc od doświadczenia życia rodzinnego». Gdzie, według Franciszka, osoby są wychowywane do «fundamentalnych wartości miłości, braterstwa i wzajemnego szacunku, które przekładają się na istotne wartości społeczne». W szczególności Papież przypomniał bezinteresowność, «która nie jest dodatkiem, ale koniecznym warunkiem», by przejść od sprawiedliwości ekonomicznej do autentycznej sprawiedliwości społecznej, «która broni podstawowego prawa jednostki do godnego życia». Według Papieża należy pracować nad tworzeniem społeczeństwa inkluzywnego, opartego na uczestnictwie wszystkich i na solidarności międzypokoleniowej, aby uchronić przyszłość dzieci, młodzieży i osób starszych przed «sługami egoizmu, bożka pieniądza, który stoi w centrum systemu przytłaczającego nas wszystkich». W autentycznej demokracji – przypomniał - «każda z sił społecznych, grupy tubylców, Afroekwadorczycy, kobiety, stowarzyszenia świeckie i ci, którzy pracują dla zbiorowości w służbach socjalnych, są istotnymi podmiotami», a nie zwykłymi «widzami».

Wcześniej Franciszek spotkał się z przedstawicielami świata szkół i uniwersytetów, do których skierował zdecydowany apel w obronie świata stworzonego, zalecając, by starano się zawsze łączyć ochronę środowiska naturalnego z obroną środowiska ludzkiego. «Nie możemy dalej odwracać się plecami do naszej rzeczywistości, do naszych braci, do naszej matki ziemi», wezwał, przypominając, że «nie wystarczy sporządzanie analiz, opisów rzeczywistości; konieczne jest tworzenie, środowisk, miejsc, w których prowadzi się autentyczne badania, debaty rodzące alternatywy dla istniejących problemów, zwłaszcza dzisiaj, kiedy konieczne są konkrety». Podobne wezwanie wygłosił również dziś rano, podczas Mszy św. w parku Dwustulecia w Quito, zachęcając do takiej ewangelizacji, która potrafi przemienić świat swoim «rewolucyjnym» zapałem.

Homilia podczas Mszy św. w Quito  

Przemówienie do świata szkół i uniwersytetów

Przemówienie do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI