Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Rodzenie życia,
aby tworzyć przyszłość

· Na Łotwie Papież wskazuje prawdziwą miarę rozwoju człowieka ·

Rozwój wspólnot nie następuje jedynie dzięki zasobności posiadanych dóbr i środków – nie są też one jego jedynym miernikiem – ale dzięki pragnieniu rodzenia życia i tworzenia przyszłości”. Powiedział o tym Papież Franciszek podczas spotkania w Rydze, rano 24 września, z władzami i społeczeństwem obywatelskim Łotwy.

W trzecim dniu podróży do krajów bałtyckich Papież spędził przedpołudnie w stolicy Łotwy; w pałacu prezydenckim zwrócił uwagę na to, że „wskaźnik rozwoju człowieka mierzy się także zdolnością wzrastania i mnożenia się” oraz że to „jest możliwe tylko w takiej mierze, w jakiej istnieje zakorzenienie w przeszłości, kreatywność w teraźniejszości oraz ufność i nadzieja co do jutra”, dodał.

I właśnie aby nadać moc tym słowom, Papież następnie złożył kwiaty pod znajdującym się w pobliżu pomnikiem Wolności, w towarzystwie prezydenta Republiki. Później, podczas spotkania ekumenicznego w luterańskiej katedrze Franciszek modlił się o to, aby „nadal rozbrzmiewała muzyka Ewangelii” na tej łotewskiej ziemi, która stara się urzeczywistniać drogę poszanowania, współpracy i przyjaźni wśród chrześcijan z różnych Kościołów i wyznań, gdzie zrodziła się jedność „przy zachowaniu bogactwa i wyjątkowości” każdej wspólnoty. Także tej małej trzódki katolickiej, którą Papież pozdrowił w katedrze św. Jakuba. W szczególności pochwalił obecne osoby starsze. „Wy, którzy przeżyliście wiele okresów – powiedział do nich – jesteście żywym świadectwem stałości pośród przeciwności, a także daru proroctwa, który przypomina młodym pokoleniom, że troska i ochrona tych, którzy nas poprzedzili, wołają do Boga, kiedy są zaniedbywane”.

Po południu Franciszek udał się do sanktuarium maryjnego w Agłonie, które jest celem pielgrzymek z całego regionu, i tam odprawił Mszę św. Wieczorem wrócił do Wilna, gdzie w sobotę 22 września po południu nawiedził sanktuarium maryjne Mater misericordiae i spotkał się z młodzieżą na placu przed katedrą stolicy litewskiej.

Natomiast niedzielne przedpołudnie spędził w drugim mieście tego kraju, Kownie; odprawił tam Mszę św., zjadł obiad z biskupami i spotkał się z duchowieństwem. Na koniec, po południu, znów w Wilnie, Papież nawiedził dwa miejsca, będące symbolem cierpień Litwy – pomnik Ofiar Getta i Muzeum Okupacji i Walki o Wolność, w którym są przechowywane pamiątki z okupacji nazistowskiej i sowieckiej.

W sanktuarium Mater misericordiae w Wilnie

Do młodzieży litewskiej

Msza św. w Kownie

Anioł Pański

Do kapłanów, zakonników, osób konsekrowanych i seminarzystów

Do władz Łotwy

Spotkanie ekumeniczne w Rydze

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI