Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Rocznie tysiąc miliardów skradzionych rozwojowi

· ​Taka jest wartość nielegalnych przepływów kapitałów z krajów ubogich lub rozwijających się ·

Ponad dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden miliardów dolarów: taka jest wartość nielegalnych przelewów w ciągu jednego roku kapitałów z krajów ubogich lub rozwijających się. Obliczeń tych dokonano w opracowaniu Illicit Financial Flows from Developing Countries, przygotowanym przez ekspertów Global Financial Integrity (Gfi), ośrodka badawczego, którego siedziba mieści się w Waszyngtonie, we współpracy z byłymi badaczami Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Rokiem branym pod uwagę był 2012, ostatni, w odniesieniu do którego istnieją dane. Szacunkowe obliczenia potwierdzają, że to gigantyczne zjawisko «połknęło» w dziesięcioleciu 2003-2012 ok. sześciu tysięcy sześciuset miliardów dolarów. Zasoby te pochłonęła korupcja, zorganizowana przestępczość i uchylanie się od płacenia podatków przez korporacje. Konsekwencje tego ponosi przede wszystkim region subsaharyjski: w zestawieniu z produktem krajowym brutto «odpływ» wynosi 5,5 proc. W liczbach absolutnych najbardziej «ograbionymi» krajami są Chiny, Rosja, Indie i Malezja.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI