Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Rewolucyjna modlitwa

· ​W perspektywie Światowego Dnia Młodzieży Papież odczytuje na nowo Magnificat ·

„Oddać się z twórczą wiernością budowaniu nowych czasów” – takie zadanie powierzył Papież Franciszek młodzieży całego świata w tradycyjnym orędziu skierowanym do niej na 32. Światowy Dzień Młodzieży, który będzie obchodzony na poziomie diecezjalnym 9 kwietnia, w Niedzielę Palmową.

Po międzynarodowym spotkaniu, które odbyło się w Krakowie w kontekście Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, kolejne etapy drogi nowych pokoleń przeżywane będą na poziomie lokalnym, w przygotowaniu do następnego światowego spotkania, które odbędzie się w Panamie w dniach 22-27 stycznia 2019 r. Zgodnie z tradycją, Papież pragnie towarzyszyć w tym trzyletnim wędrowaniu za pośrednictwem trzech orędzi, tym razem osnutych na Magnificat, wybierając wersety ewangelisty Łukasza. Jako pierwszy, w tym roku, zostaje rozwinięty temat: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (1, 49) – w celu refleksji nad wiarą Dziewicy Maryi. Następnie będą rozważane – w 2018 r.: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (1, 30), czyli „miłość pełna odwagi, z jaką Dziewica przyjęła zwiastowanie anielskie”, a w 2019 r.: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (1, 38), czyli „pełna nadziei odpowiedź, jaką Maryja dała aniołowi”.

To wszystko wiąże się również z zaplanowanym na październik 2018 r. Synodem Biskupów na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Dlatego, zwraca uwagę Papież, potrzebna jest „wielka zgodność między przygotowaniami do Światowego Dnia Młodzieży w Panamie a procesem synodalnym”. I z tego względu w tym roku, podejmując inicjatywę nie mającą precedensów, aby ułatwić szersze upowszechnienie orędzia, Papież Franciszek postanowił zaprezentować je młodzieży całego świata poprzez nagranie wideo, w którym nawiązuje skrótowo do tematów rozważanych w dokumencie i zachęca do podjęcia intensywnej drogi przygotowania duchowego do tych dwóch wielkich wydarzeń kościelnych.

„Z żywą pamięcią o naszym spotkaniu w 2016 r. w Krakowie – wyjaśnia w przesłaniu wideo, nagranym w języku hiszpańskim – jego ojczystym języku – wyruszyliśmy w drogę ku następnej mecie”. Zwierza się też, że dla niego „bardzo ważne są te chwile spotkania i rozmowy” z nowymi pokoleniami. „Na tej drodze – zapewnia – towarzyszy nam nasza Matka, Dziewica Maryja, i dodaje nam otuchy swoją wiarą, tą samą wiarą, którą Ona wyraża w swoim kantyku pochwalnym”. Owym Magnificat, w którym mówi: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”.

W istocie „Ona potrafi dziękować Bogu i wyrusza w drogę, aby spotkać się ze swoją krewną Elżbietą”. A z tej podróży Franciszek wyciąga naukę szczególnie znaczącą dla współczesnej młodzieży: „Nie pozostaje zamknięta w domu – podkreśla, uciekając się do znamiennego obrazu – bo nie jest dziewczyną kanapową, starającą się siedzieć wygodnie i bezpiecznie, i żeby nikt jej nie przeszkadzał. Pobudza Ją wiara”. I tu apel do młodzieży: tak jak wasza rówieśnica z Nazaretu, mówi Papież, możecie ulepszać świat, abyście pozostawili swój ślad, który naznaczyłby historię, waszą historię i historię wielu osób. Kościół i społeczeństwo was potrzebują. Dzięki waszej postawie, dzięki odwadze, jaką macie, dzięki waszym marzeniom i ideałom upadają mury zastoju i otwierają się drogi, które wiodą nas do świata lepszego, bardziej sprawiedliwego, mniej okrutnego i bardziej ludzkiego”.

Natomiast w dłuższym i rozbudowanym orędziu pisanym Papież posługuje się bezpośrednio językiem swoich adresatów, jak na przykład wówczas, kiedy wyjaśnia, że „prawdziwe doświadczenie Kościoła nie jest jak flashmob, w którym ludzie wyznaczają sobie spotkanie, przeprowadzają krótkotrwałe zdarzenie, a potem każdy idzie w swoją stronę”. Albo kiedy pyta ich, w jaki sposób „zapisują” w swojej „pamięci wydarzenia, doświadczenia swojego życia”, zwracając się przede wszystkim do tych ludzi młodych, „zranionych przez okoliczności życiowe”, którzy „chcieliby 'zresetować' swoją przeszłość, aby skorzystać z prawa do zapomnienia”. Czy wreszcie, kiedy zastanawia się nad faktem, że „twarze młodych w 'mediach społecznościowych' pojawiają się na wielu fotografiach, które mówią o wydarzeniach mniej lub bardziej realnych, ale nie wiemy, ile z tego jest 'historii', doświadczenia, które może być opowiedziane, obdarzone celem i sensem”. Stąd zalecenie, aby nie dać się zwieść przez fałszywe obrazy rzeczywistości, ukazywane w niektórych programach telewizyjnych. „Bądźcie twórcami waszej historii – napomina – decydujcie o swojej przyszłości!”.   

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI