Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Razem przeciwko nienawiści

· ​Papież potępia antysemityzm i potwierdza znaczenie przyjaźni między katolikami i żydami ·

„Nastawienie antysemickie, które na nowo potępiam, w każdej formie” jest „sprzeczne we wszystkim z zasadami chrześcijańskimi i z wszelkim światopoglądem godnym człowieka”: potwierdził to stanowczo Papież Franciszek przyjmując dziś rano, w czwartek 9 lutego, delegację Anti defamation league, amerykańskiej organizacji żydowskiej, która utrzymuje stosunki ze Stolicą Apostolską od czasów Soboru Watykańskiego II.

„Nasze spotkanie – powiedział Papież w swoim przemówieniu – jest dodatkowym świadectwem, nie tylko wspólnego zaangażowania, ale i dobroczynnej mocy pojednania, która uzdrawia i przeobraża relacje. Z tego powodu dziękujemy Bogu – kontynuował – który z pewnością cieszy się patrząc na szczerą przyjaźń i braterskie uczucia, ożywiające dzisiaj Żydów i Katolików”. Była to zatem pochwała „kultury spotkania i pojednania”, która „rodzi życie i umacnia nadzieję” ze strony Papieża Franciszka, który przestrzegł natomiast przed „antykulturą nienawiści”, „siejącą śmierć i desperację”. W związku z tym wspomniał swoją wizytę w zeszłym roku w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau, kiedy w obliczu „okropności okrucieństwa i grzechu” modlił się, „aby tego typu tragedie więcej się nie powtarzały. Dlatego musimy dalej nawzajem sobie pomagać”, powiedział Franciszek, nawiązując do surowej przestrogi Jana Pawła II przed „niewypowiedzianym złem Shoah” (12 marca 1998). Tylko w ten sposób, mówił Papież, możliwe jest budowanie „przyszłości nacechowanej autentycznym szacunkiem dla życia i godności każdego ludu i każdej istoty ludzkiej” zwłaszcza w tej epoce, w której „niestety nastawienie antysemickie jest wciąż rozpowszechnione”.

Również dlatego, wyjaśnił, „dziś bardziej niż kiedykolwiek w walce z antysemityzmem można korzystać ze skutecznych narzędzi, takich jak informacja i formacja”. W związku z tym Papież podziękował organizacji za jej działania i za to, że „ze zwalczaniem zniesławiania łączy zaangażowanie w wychowywanie, umacnianie szacunku dla wszystkich i ochronę najsłabszych”. W szczególności, wyjaśnił, „strzeżenie świętego skarbu każdego życia ludzkiego, od poczęcia do końca, i ochrona jego godności, jest najlepszą drogą zapobiegania wszelkiej przemocy. W obliczu nadmiaru przemocy występującej na świecie, jesteśmy wezwani do postawy wolnej od przemocy, która nie oznacza bierności, ale aktywne umacnianie dobra”. Zresztą, „jeśli konieczne jest wyplenienie zła, to jeszcze bardziej konieczne jest zasiewanie dobra: kultywowanie sprawiedliwości, umacnianie zgody, wspieranie integracji, niestudzone; tylko w ten sposób będzie można zbierać owoce pokoju”. Stąd końcowa zachęta Papieża do wspólnego promowania kultury i „ułatwiania wszędzie wolności wyznania, również przez chronienie wiernych i religii przed wszelkimi przejawami przemocy i instrumentalizacji”, bo jest to „najlepsze antidotum na odradzanie się nienawiści”.

Przemówienie Papieża po włosku  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI