Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Razem na rzecz sprawiedliwego i braterskiego społeczeństwa

· Papież do delegacji ekumenicznej z Finlandii ·

«Aby iść drogami porozumienia trzeba, byśmy byli coraz bardziej zjednoczeni w modlitwie, coraz bardziej zaangażowani w dążenie do świętości i coraz bardziej aktywni na polu badań teologicznych i kooperacji w służbie sprawiedliwego i braterskiego społeczeństwa», powiedział Papież do delegacji ekumenicznej z Finlandii, którą przyjął na audiencji w czwartek 17 stycznia rano z okazji święta św. Henryka.

Komentując temat dorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, zaczerpnięty z Księgi Micheasza «Czego Pan od nas oczekuje», Papież podkreślił, że prorok wyjaśnia również, czego dotyczą te oczekiwania: «czynienia sprawiedliwości, umiłowania wierności, pokornego obcowania z Bogiem». I to «pokorne obcowanie, w posłuszeństwie Jego zbawczym słowom i z ufnością w jego wielkoduszny zamysł», stanowi dla Benedykta XVI «wymowny obraz naszej ekumenicznej wędrówki do  pełnej i widocznej jedności wszystkich chrześcijan». Wędrówki – dodał - «podczas której jesteśmy wezwani, by razem robić postępy na wąskiej drodze wierności najwyższej woli Boga, stawiając czoło wszelkim trudnościom i przeszkodom, które możemy napotkać».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI