Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Rachunek sumienia

· Podczas audiencji z okazji składania życzeń świątecznych Papież porównuje Kurię Rzymską do złożonego ciała, które usiłuje być zdrowe, lecz nie brak w nim chorób i pokus ·

Kuria Rzymska jak «złożone ciało»: aby żyć, potrzebuje nie tylko «żywić się», lecz także «leczyć się» z chorób i pokus, które osłabiają jego «posługiwanie Panu». Papież Franciszek posłużył się tym porównaniem w swoim przemówieniu, wygłoszonym dziś 22 grudnia rano w Sali Klementyńskiej podczas tradycyjnego spotkania z członkami Kurii z okazji składania życzeń świątecznych. Refleksję tę Papież zechciał przedstawić zebranym jako «zachętę i bodziec do prawdziwego rachunku sumienia, by przygotować nasze serca do Bożego Narodzenia».

Przypominając obraz «mistycznego ciała Chrystusa», Franciszek mówił o organizacji kurialnej jako o «małym modelu Kościoła», a więc o «ciele, które poważnie usiłuje codziennie być bardziej żywe, bardziej zdrowe, bardziej harmonijne i zjednoczone w sobie i z Chrystusem». Jednocześnie, zauważył, jest ono wciąż narażone «również na choroby, na złe funkcjonowanie, na przypadłości». Są to typowe «choroby kurialne», które – przestrzegł – stanowią «niebezpieczeństwo» dla każdego chrześcijanina i dla każdej wspólnoty, ponieważ mogą «dotykać zarówno na poziomie indywidualnym, jak wspólnotowym». Papież wyodrębnił ich aż piętnaście – plastycznie przedstawiając ich objawy i następstwa – i zachęcił do podjęcia «szczerego wysiłku oczyszczenia» i «nawrócenia» przy wsparciu Ducha Świętego. Nie zapominając, dodał, że «wyzdrowienie jest także owocem uświadomienia sobie choroby oraz osobistej i wspólnotowej decyzji, żeby się leczyć, cierpliwie i wytrwale stosując zalecenia».

O «leczeniu» Franciszek mówił także na spotkaniu z pracownikami Watykanu i ich rodzinami, zgromadzonymi w Auli Pawła VI, które odbyło się zaraz potem. Nawiązując wyraźnie do refleksji przedstawionych wcześniej członkom Kurii Rzymskiej, Papież przypomniał, że «leczenie to okazywanie troskliwego i sumiennego zainteresowania, angażuje ono zarówno naszą duszę, jak i działalność, w stosunku do kogoś lub czegoś; oznacza patrzenie z uwagą na tego, kto potrzebuje opieki, bez myślenia o innych rzeczach; oznacza zgodę na otoczenie opieką lub na przyjęcie opieki». Zachęcił do «przekształcenia tego Bożego Narodzenia w prawdziwą okazję do 'leczenia' wszelkich ran i do 'leczenia się' z wszelkich zaniedbań» i do unikania przede wszystkim zawiści, pretensji, krytyki. Na zakończenie złożył obecnym życzenia, prosząc jednocześnie o przebaczenie: «za zaniedbania – moje i moich współpracowników – wyjaśnił – a także za pewne skandale, bardzo bolesne».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI