Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pytanie, które chciałbym zadać Trzem Królom

· W drodze z trzema mędrcami astronomami ·

Złożenie podpisu znaczy, że akt jest ważny i trwały. Objawienie Pańskie dostarcza nam znakomitej okazji do zastanowienia się nad «podpisem», który Bóg złożył na stworzeniu, żeby posłużyć się wyrażeniem użytym przez Benedykta XVI w homilii wygłoszonej w tę uroczystość 6 stycznia 2011 r. Bóg nadaje trwałość wszechświatowi w jego bycie i go wspiera. Złożenie podpisu to jednak także przyjęcie zobowiązania. Toteż Bóg wywiązuje się ze swego zobowiązania, dając swego Jednorodzonego Syna.

Przyzwyczajeni do obserwowania nieba – a zatem do dostrzegania śladów tego podpisu – Mędrcy wyruszają w świat. Ponoszą spore ryzyko, by odkryć dziecko i autora podpisu, który widzą nie tylko na gwieździe, ale i we własnych sercach. Dziś, kiedy walczy się o autografy znanych ludzi i płaci bardzo drogo za «markowe» ubrania, zapominamy, że najcenniejszy podpis został złożony na gwiezdnym niebie i w głębi naszego serca.

Kościół wciąż jeszcze wędruje z mędrcami naszych czasów. Naszą misją astronomów watykańskich jest wędrowanie z mędrcami każdej epoki. Razem z naszymi kolegami astronomami dzielimy trudy badań, entuzjazm i radość, jakie dają odkrycia naukowe.

Ten rygorystyczny sposób postępowania nie wyklucza możliwości przekraczania horyzontów nauki; przeciwnie, zachęca do tego. Tak więc astronom, który bada gwiazdy, słusznie mógłby zadać sobie pytanie, dlaczego istnieje wszechświat z miliardami galaktyk, a nie nicość. Tego właśnie typu pytanie skierowało Mędrców na dobrą drogę.

Problem ostatecznego pochodzenia wszechświata i człowieka jest kwestią nieuniknioną. Czy jest jakiś sens, cel we wszechświecie? Mieszkamy we wszechświecie, który życiu i człowiekowi jest wrogi czy friendly ? Nauka zadaje sobie pytania, na które sama nie potrafi odpowiedzieć, ponieważ przekraczają one jej zdolność interpretacji świata. Te otwarte pytania są doskonałym punktem wyjścia do głoszenia wiary i nowej katechezy o stworzeniu.

Obecne doświadczenie niepewności i słabości młodych pokoleń – ale i tych już nie takich młodych – może być punktem wyjścia, by zrozumieć i pogłębić fakt, że jesteśmy stworzeniami. W obliczu niepewnej przyszłości, braku motywacji, poczucia zagubienia Bóg daje znaczenie i nadzieję; świat, historia, ludzkość są zasadniczo dobre. Stworzenie jest darem, jest życiem. A Bóg jest źródłem tego życia, zakorzenionego w naszych sercach. Oto «podpis» Stworzyciela.

W głoszeniu wiary są dwa wymiary, które warto uwypuklić. Jest aspekt profetyczny, kerygmatyczny, który daje pociechę i dodaje odwagi w momentach kryzysowych oraz wzywa do nawrócenia, kiedy zbacza się z właściwej drogi. Jest też aspekt mądrościowy, który odkrywa znaczenie rzeczywistości, tworząc syntezę wiary i rozumu. Kościół oferuje swoją wielowiekową mądrość jak «ojciec rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare» (Mt 13, 52). Odczytywanie na nowo mądrościowych ksiąg Biblii może posłużyć znalezieniu znaczenia braku sensu wielu aspektów dzisiejszej kultury i stworzyć syntezę wiedzy religijnej i wiedzy naukowej.

W środowisku kulturowym, w którym z trudem przychodzi znalezienie znaczenia własnej egzystencji i patrzenie krytycznym okiem na codzienną rzeczywistość, jesteśmy wezwani do wędrowania z ludźmi naszych czasów, którzy oddalają się od «Jerozolimy», ponieważ nie znajdują znaczenia historii i ich życia. Razem z Panem trzeba wędrować cierpliwie i słuchać o ich rozczarowaniach i frustracjach. Tylko po ich wysłuchaniu można bowiem odsłonić sens Pisma Świętego.

Mędrcy opuścili swoją ojczyznę, swoje pewniki, by iść za światłem gwiazdy, która lśniła na firmamencie, ale przede wszystkim w ich sercach. Gdybym mógł zadać pytanie tym mędrcom astronomom, zapytałbym: «Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?» (Łk 24, 17).

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI