Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Przyszłość należy do Boga

· : Lectio divina Benedykta XVI w czasie wizyty w Rzymskim Wyższym Seminarium Duchownym ·

„Drzewo Kościoła nie jest drzewem zamierającym, ale jest drzewem, które rośnie wciąż od nowa”. Takie przesłanie nadziei przekazał Papież wychowawcom i alumnom Rzymskiego Wyższego Seminarium Duchownego, do którego udał się z wizytą w piątek po południu, 8 lutego, z okazji święta Matki Bożej Zawierzenia. „Jako chrześcijanie mamy przyszłość: przyszłość jest nasza, przyszłość jest Boża” – powiedział, przestrzegając przed niebezpieczeństwem popadania w „fałszywy pesymizm, który mówi, że czas chrześcijaństwa się skończył”, bądź ulegania ”błędnemu optymizmowi”, według którego „wszystko jest w porządku”. W rzeczywistości – przyznał – „są także poważne upadki, niebezpieczne, i powinniśmy ze zdrowym realizmem przyznawać, że to nie jest w porządku. Ale także być pewni, że jeśli tu czy tam Kościół umiera z powodu grzechów ludzi, z powodu ich niewiary, jednocześnie rodzi się wciąż na nowo”. Bowiem „przyszłość rzeczywiście należy do Boga: to jest wielka pewność w naszym życiu, wielki, prawdziwy optymizm”.

W lectio divina, przeprowadzonej w głównej kaplicy Seminarium, Papież, rozważając wersety 3-5 z Pierwszego Listu św. Piotra, przypomniał postać rybaka z Galilei. Opisanego jako „człowiek, który zgrzeszył, który upadł”, ale także jako „człowiek, który spotkał Jezusa” i stał się „głosicielem Jego miłości” poprzez swoją misję „pierwszego apostoła” i „namiestnika Chrystusa”. Właśnie z tego tytułu Piotr nie przemawia już jako „indywiduum”, ale jako „człowiek Kościoła”. I dlatego „ma w sobie naprawdę źródła wiary, całego Kościoła”, w którym „rozmaite charyzmaty” i „różne temperamenty” łączą się we „wspólnej wierze”.

Przypominając następnie drogę Piotra z Jerozolimy do Rzymu – gdzie zmierzał ku ukrzyżowaniu – Benedykt XVI zwrócił uwagę na istotne miejsce „martyrologicznego aspektu chrześcijaństwa, który może przybierać bardzo różne formy”. Odnośnie do tego nawiązał do dramatu chrześcijan prześladowanych również dziś w wielu częściach świata. Na potwierdzenie faktu, że kto w życiu podąża za Jezusem, doświadcza nieustannie „paradoksu chwały i krzyża”. Bowiem – wyjaśnił, posługując się słowami tekstu Piotrowego  – „jesteśmy wybrani”, ale także „rozproszeni i obcy”. Ten właśnie wymiar „należy do naszego życia: jest formą bycia z Chrystusem ukrzyżowanym”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI