Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

​Przyjmować, chronić, promować, integrować

· ​Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy ·

Przyjmować, chronić, promować, integrować – „wokół tych czterech czasowników, opartych na zasadach nauki Kościoła”, osnute jest przesłanie Papieża Franciszka na najbliższy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony 14 stycznia 2018 r.

Potwierdzając raz jeszcze swoje „szczególne zatroskanie” z powodu sytuacji bardzo licznych mężczyzn i kobiet, „którzy uciekają od wojen, prześladowań, klęsk żywiołowych oraz ubóstwa”, Papież przypomina, że każdy przybysz, który puka do naszych drzwi jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem”. To rodzi „wielką odpowiedzialność”, którą Kościół „pragnie dzielić ze wszystkimi wierzącymi oraz ludźmi dobrej woli”, zachęcając ich, „by podejmowali liczne wyzwania, jakie stawiają współczesne migracje, z wielkodusznością, sprawnie, roztropnie i z dalekowzrocznością”.

W szczególności Franciszek prosi o zapewnienie imigrantom i uchodźcom szerszych możliwości bezpiecznego i legalnego wjazdu do krajów przeznaczenia” i apeluje o konkretny wysiłek, by zwiększyć i uprościć przyznawanie wiz humanitarnych oraz w celu łączenia rodzin”. Jednocześnie wyraża pragnienie, aby coraz więcej krajów „otwierało korytarze humanitarne dla najbardziej narażonych uchodźców”, przewidując również zapewnienie „specjalnych wiz tymczasowych dla osób uciekających przed konfliktami do krajów sąsiednich”. Papież potwierdza swój sprzeciw wobec „kolektywnego i arbitralnego wydalania migrantów i uchodźców” i znów zwraca uwagę na znaczenie zaoferowania im „pierwszego odpowiedniego i godziwego zakwaterowania”.

Według Franciszka, zasada centralnego miejsca osoby ludzkiej „zobowiązuje do przedkładania zawsze bezpieczeństwa osobowego nad narodowe”. A poszczególne sytuacje migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców „wymagają, aby zapewnić im bezpieczeństwo osobiste i dostęp do podstawowych usług”. Również dlatego „w imię fundamentalnej godności każdej osoby należy dokładać starań, aby dawać preferencję rozwiązaniom alternatywnym do pozbawienia wolności tych, którzy wkraczają na terytorium kraju bez pozwolenia”.

Kładąc nacisk na konieczność należytej ochrony w ojczyźnie i na terenach imigracji, Papież domaga się, aby wszystkim została przyznana „swoboda poruszania się w kraju, który ich przyjmuje, możliwość pracy i dostęp do środków telekomunikacyjnych”. W odniesieniu do nieletnich w szczególności przesłanie kładzie nacisk na konieczność „unikania wszelkich form pozbawienia wolności” i zapewnienia „reguarnego dostępu do oświaty”. Co do kwestii obywatelstwa Papież stwierdza, że „przy poszanowaniu prawa powszechnego” „winno być ono przyznawane i należycie poświadczane wszystkim chłopcom i dziewczynkom w chwili narodzin”. Ponadto „status migracyjny nie powinien ograniczać dostępu do krajowej opieki zdrowotnej i do systemów emerytalnych, jak również przekazywania składek w przypadku repatriacji”.

„Obcokrajowcom obecnym na danym terytorium” należy ponadto zagwarantować „wolność wyznania i praktykowania religii” oraz „integrację społeczną i zawodową”, a także „kursy językowe i aktywne obywatelstwo”. W każdym przepadku zawsze powinna być promowana integralność rodziny „poprzez umożliwianie łączenia rodzin – włączając dziadków, rodzeństwo i wnuki – nie uzależniając tego nigdy od warunków ekonomicznych”.

Odnośnie do integracji wreszcie orędzie Papieża wskazuje na „sposobność do wzbogacenia międzykulturowego dzięki obecności migrantów i uchodźców” oraz nawołuje do sprzyjania temu procesowi również „poprzez przyznawanie obywatelstwa niezależnie od wymogów ekonomicznych i językowych oraz specjalne procedury regulowania dla migrantów, którzy mogą poszczycić się długim pobytem w kraju”.           

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

26 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI