Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Przygoda braci od sznura

· Osiem wieków obecności franciszkańskiej w Ziemi Świętej ·

Siewcy „pokoju, braterstwa i szacunku w miejscach, gdzie wcielił się Syn Boży”: tak Papież określił „braci od sznura” - jak nazywani byli franciszkanie – z okazji ośmiuset lat Kustodii Ziemi Świętej. W liście datowanym 17 października, który został przekazany przez kard. Leonarda Sandriego, prefekta Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, Papież zwraca się do kustosza Francesca Pattona, dziękując „za liczne inicjatywy zakonne, duszpasterskie i kulturalne”, zorganizowane w rocznicę i „mające na celu odkrycie na nowo bezcennego wkładu” duchowych synów Biedaczyny z Asyżu w ożywianie świadectwa chrześcijańskiego, badanie Pisma Świętego i przyjmowanie pielgrzymów w Ziemi Świętej.

W liście Papież przypomina inicjatywę, podjętą przez św. Franciszka w 1217 r., by otworzyć zakon „na wymiar 'misyjny i powszechny', posyłając braci do wszystkich krajów”. I „to rozszerzenie – mówi Papież – było początkiem nadzwyczajnej przygody”. Bowiem „trwając w kontemplacji i modlitwie, prości i ubodzy, posłuszni Biskupowi Rzymu”, od tamtego czasu bracia z Kustodii „starają się żyć w Ziemi Świętej obok braci z różnych kultur, grup etnicznych i religijnych”. Zresztą, zwraca uwagę Franciszek, „wszystkim znana jest wasza gotowość do towarzyszenia pielgrzymom, przybywającym ze wszystkich zakątków świata, poprzez służenie im gościnnością i jako przewodnicy”, wyraża się ona również w „poszukiwaniu świadectw archeologicznych”, „skrupulatnym badaniu Pisma Świętego” i zaangażowaniu „w służbie lokalnej wspólnoty kościelnej”.

Il messaggio del Papa

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI