Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Przezwycięż obojętność
i osiągnij pokój

· Temat Światowego Dnia 2016 r. ·

«Przezwycięż obojętność i osiągnij pokój». Tak brzmi tytuł orędzia na czterdziesty dziewiąty światowy dzień pokoju, trzeci podczas pontyfikatu Franciszka.

Obojętność w stosunku do plag naszych czasów jest jedną z głównych przyczyn braku pokoju na świecie. Obojętność jest dziś często związana z różnymi formami indywidualizmu, które prowadzą do izolacji, niewiedzy, egoizmu i braku zaangażowania. Większa ilość informacji nie oznacza sama z siebie wzrostu wrażliwości na problemy, jeśli nie towarzyszy temu otwarcie sumień w stronę solidarności; w tym celu konieczny jest wkład, który mogą wnieść - oprócz rodzin – nauczyciele, wszyscy formatorzy, osoby pracujące w świecie kultury i mediów, intelektualiści i artyści. Obojętność można przezwyciężyć jedynie razem stawiając czoło temu wyzwaniu.

O pokój należy walczyć: nie jest to dobro, które osiąga się bez wysiłku, bez nawrócenia, bez kreatywności i konfrontacji. Należy uwrażliwiać i kształtować poczucie odpowiedzialności w odniesieniu do poważnych kwestii dręczących rodziną ludzką, takich jak fundamentalizm i jego masakry, prześladowania z powodu wiary i przynależności etnicznej, naruszanie wolności i praw ludów, wyzysk i zniewalanie osób, korupcja i zorganizowana przestępczość, wojny i dramat uchodźców i przymusowych migrantów. To dzieło uwrażliwiania i formacji będzie miało na względzie również możliwości zwalczania tych negatywnych zjawisk: kształtowanie kultury praworządności i wychowanie do dialogu i do współpracy są w tym kontekście podstawowymi formami odpowiedzi konstruktywnej.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI