Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Przez właściwe okulary

· ​W orędziu na dzień środków społecznego przekazu Papież zachęca, by w nowy sposób patrzeć na rzeczywistość ·

Dobre wiadomości nie zasługują na uwagę: w globalnym systemie informacyjnym, gdzie jak się zdaje rządzi ten szczególny paradoks, trzeba pracować w służbie „przekazu konstruktywnego, który odrzucając uprzedzenia w stosunku do drugiego, będzie sprzyjał kulturze spotkania, dzięki której będzie można nauczyć się patrzeć na rzeczywistość ze świadomą ufnością”. Zaleca to Papież Franciszek w orędziu na pięćdziesiąty pierwszy światowy dzień środków społecznego przekazu, który będzie obchodzony 28 maja br. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Zaprezentowany we wtorek 24 stycznia w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej, papieski tekst jest zdecydowanym apelem o „przerwanie błędnego koła niepokoju i spirali lęku będące owocem nawyku koncentrowania uwagi na 'złych wiadomościach'”, takich jak wojny, terroryzm, skandale i różnego typu ludzkie niepowodzenia. Oczywiście – przestrzega Papież - „nie chodzi o promowanie dezinformacji, w której pomijany byłby dramat cierpienia”, ani o „popadanie w naiwny optymizm, którego nie nadweręża skandal zła”.

Główną troską Franciszka jest w rzeczywistości pragnienie, by „przezwyciężyć to często nas ogarniające uczucie niezadowolenia i zrezygnowania, pogrążające w apatii, rodzące lęki lub wrażenie, że złu nie można postawić granic”. W opozycji do pokusy „znieczulenia sumienia” czy „pogrążenia się w rozpaczy”, przekształcania w widowisko „dramatu bólu i tajemnicy zła”, Papież proponuje „otwarty i twórczy styl komunikacji, który nie będzie nigdy przyznawał złu głównej roli, ale starał się ukazywać możliwe rozwiązania, inspirując podejście konstruktywne i odpowiedzialne” w ludziach, którym przekazywane są wiadomości. „Chciałbym zachęcić wszystkich - pisze - do przedstawiania mężczyznom i kobietom naszych czasów wersji faktów naznaczonej logiką 'dobrej nowiny'”.

Zadanie to należy wykonywać ze świadomością, że „rzeczywistość jako taka nie jest jednoznaczna”: Wszystko zależy bowiem od „spojrzenia, jakim jest obejmowana, od 'okularów', przez które decydujemy się na nią patrzeć: gdy zmieniamy szkła, rzeczywistość również wygląda inaczej. Od czego należy zatem zacząć, by odczytywać codzienność przez „właściwe okulary”? Dla Papieża „okularami pozwalającymi rozszyfrować rzeczywistość może być jedynie dobra nowina w pełnym tego słowa znaczeniu: Ewangelia Jezusa”.

Nowina ta – wyjaśnia Franciszek – „jest dobra nie dlatego, że jest wolna od cierpienia, ale dlatego, że również cierpienie jest przeżywane w szerszych ramach, jako integralna część Jego miłości do Ojca i do ludzkości”. W ten sam sposób można odczytywać „każdy nowy dramat dziejący się w historii świata: jest on także „scenerią możliwej dobrej nowiny, ponieważ miłość potrafi znaleźć drogę bliskości i serca zdolne się wzruszać, oblicza zdolne nie ulegać zniechęceniu, ręce gotowe do budowania”.

Aby „zobaczyć i naświetlić dobrą nowinę, obecną w rzeczywistości każdej opowiadanej historii i w obliczu każdej osoby”, potrzeba w ostatecznym rozrachunku pracowników przekazu potrafiących „rozeznać w każdym zdarzeniu to, co dzieje się między Bogiem a ludzkością”. I rozpoznać, że „w dramatycznej scenerii tego świata” tworzy się „fabuła historii zbawienia”, której wątkiem jest nadzieja.

Orędzie Papieża

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI