Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Przestrzenie godności i wolności

· Ojciec Święty Franciszek prosi o wsparcie i należytą obsługę dla osób starszych ·

A komitetom olimpijskim przypomina, że sport ma budować mosty, a nie mury

Trzeba stworzyć dla osób w podeszłym wieku „przestrzenie godności i wolności”, a nie „zamknięcia i milczenia”, które nazbyt często stają się „torturą”. Taki apel skierował Papież podczas audiencji w sobotę rano, 23 listopada, do uczestników międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych.

W czasie spotkania, które odbywało się w Auli Pawła VI, Papież podkreślił, że osoby starsze, „pomimo nieuchronnych 'dolegliwości', niekiedy poważnych, są zawsze ważne, a wręcz niezbędne”, ponieważ „przechowują pamięć i mądrość życia”. Dlatego ich istnienie „zachowuje zawsze wartość w oczach Boga, niezależnie od wszelkich dyskryminujących wizji”.

Podczas gdy rodzina „pozostaje najlepszym miejscem przyjęcia i bliskości”, trzeba aby struktury opiekuńcze zapewniały „wsparcie dla tej pomocy i należyte usługi” na rzecz osób chorych w podeszłym wieku, gwarantując „poszanowanie godności, tożsamości, potrzeb osoby podopiecznej, a także tym, którzy się nią opiekują, członkom rodziny i pracownikom służby zdrowia”. Tylko w ten sposób postrzegany, proces opieki staje się „doświadczeniem bardzo bogatym zarówno pod względem zawodowym, jak i ludzkim”; w przeciwnym razie – napomniał Ojciec Święty – istnieje zagrożenie, że „będzie przypominał o wiele bardziej zwykłą i zimną 'opiekę fizyczną'”. Papież zwrócił także uwagę na „znaczenie wymiaru religijnego i duchowego” działalności opiekuńczej: wymiaru, który, powiedział, „pozostaje żywotny również wtedy, kiedy władze poznawcze są ograniczone albo zanikły”.

Przed spotkaniem z uczestnikami kongresu Papież pozdrowił w Sali Klementyńskiej członków europejskich komitetów olimpijskich, wzywając ich, aby poprzez sport promowali „te wartości ludzkie i religijne, które są u podstaw bardziej sprawiedliwego i solidarnego społeczeństwa”. Kiedy aktywność sportowa „rozważana jest wyłącznie według kryteriów ekonomicznych bądź osiągnięcia zwycięstwa za wszelką cenę – przestrzegł – istnieje niebezpieczeństwo, że sportowcy zostaną sprowadzeni do zwykłego towaru, z którego można czerpać zyski”, w okrutnym mechanizmie, który powoduje zagubienie „prawdziwego sensu ich działalności”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

26 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI