Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Przestrzeń wolności

· Człowiek między ziemią a niebem ·

«Nie jesteśmy Bogiem. Ziemia istniała wcześniej niż my i została nam dana». Tymi słowami Papież Franciszek wprowadza w «Laudato si’» (n. 67) refleksję na temat relacji odpowiedzialnej wzajemności między istotą ludzką i naturą, w której powiązanie między człowiekiem, ziemią i niebem stanowi pierwotne powołanie do harmonii wpisanej w stworzenie, różnie interpretowanej przez kultury i religie. W związku z tym należy zadać sobie pytanie o sens i granicę ludzkich możliwości, wystawionych na nieustanną pokusę zajęcia miejsca Boga. Prawo do stałego przebywania na tym świecie i do wznoszenia się ponad niego samo w sobie nie jest wymierzone przeciwko Bogu ani przeciwko ludzkości, lecz może nabrać takiego charakteru. Dzieje się tak, kiedy chce się sprowadzić jedność rodzaju ludzkiego do jednorodności, a dążąc do nieba, zdradza się ziemię (…). Ludzkość zatem zamknięta jest między niebem a ziemią, między nieprzeniknionym Bogiem i nieujarzmioną ziemią, a to, co zdaje się

Maurizio Gronchi

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI