Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Przesłanie pokoju do obu Korei

· Podczas audiencji generalnej Papież mówi o bierzmowaniu ·

„Dziękuję koreańskim sportowcom za występ. Było to pokaz świadczący o pragnieniu pokoju: reprezentacja dwóch Korei razem! Było to przesłanie pokoju dla całej ludzkości”: tymi słowami wdzięczności, dodanymi do przygotowanych pozdrowień skierowanych do grup angielskojęzycznych, Papież jeszcze raz wyraził nadzieję na pokój na Półwyspie Koreańskim, podczas audiencji generalnej w środę 30 maja. Na placu św. Piotra wystąpili w krótkim pokazie młodzi ludzie uprawiający sztukę walki taekwondo, a na zakończenie wypuścili białą gołębicę i rozwinęli transparent z napisem: „Pokój jest cenniejszy niż zwycięstwo”.

Wcześniej Papież kontynuował refleksje na temat sakramentu bierzmowania, które rozpoczął w ubiegłym tygodniu. Komentując fragment Pisma Świętego, zaczerpnięty z Listu św. Pawła do Galatów (5, 22-23), skupił katechezę na znamieniu Ducha Świętego, omawiając głęboki związek bierzmowania z „całym wtajemniczeniem chrześcijańskim”. Rzeczywiście, powiedział, „przed otrzymaniem duchowego namaszczenia, które potwierdza i umacnia łaskę chrztu, przystępujący do bierzmowania zostają wezwani do odnowienia przyrzeczeń złożonych kiedyś przez ich rodziców i rodziców chrzestnych”. Natomiast, dodał, „teraz oni sami wyznają wiarę Kościoła, są gotowi odpowiedzieć 'wierzę' na pytania zadawane przez biskupa; są gotowi, w szczególności, wierzyć w Ducha Świętego”. Następnie Papież podkreślił, że „tylko jeden jest Duch, lecz przychodząc do nas”, On „przynosi bogactwo darów: mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność, bojaźń Bożą”. A zatem „rozdaje liczne dary, które wzbogacają jedyny Kościół... Tym samym Duch daje wszystkie te bogactwa, które są różne, ale jednocześnie buduje harmonię, czyli jedność wszystkich tych duchowych bogactw, które my, chrześcijanie, posiadamy”.

Na koniec Papież podkreślił, że będąc „darem niezasłużonym”, Duch Święty musi być przyjmowany „z wdzięcznością, trzeba robić miejsce dla jego niewyczerpanej kreatywności”; jako „dar, którego trzeba strzec troskliwie – podsumował – łagodnie Mu się poddawać, pozwalając, by nas kształtował”.

Audiencja generalna po włosku  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI