Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Przesłanie do buddystów na święto Wesak/Hanamatsuri

· Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego ·

„Chrześcijanie i buddyści – potrzeba wspólnej odpowiedzialności za wychowywanie młodych pokoleń do sprawiedliwości i pokoju przez dialog międzyreligijny” – to tytuł przesłania, które Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowała do buddystów z okazji święta Wesak/Hanamatsuri 2012 r. Poniżej podajemy polską wersję orędzia, które na stronie internetowej naszego dziennika publikujemy również w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

Drodzy przyjaciele buddyści!

1. W imieniu Papieskiej Rady ds. dialogu Międzyreligijnego z przyjemnością składam w tym roku, po raz kolejny, najserdeczniejsze życzenia z okazji święta Wesak/Hanamatsuri. Życzę, aby to doroczne święto wniosło pogodę i radość w serca każdego z was, w każdej części świata.

2. Dziś coraz częściej w salach wykładowych całego świata studenci wyznający różne religie i wiary siedzą obok siebie, ucząc się razem i jedni od drugich. Ta różnorodność rodzi wyzwania i pobudza do głębszej refleksji nad potrzebą wychowywania młodzieży do poszanowania i zrozumienia wierzeń i praktyk religijnych bliźniego, do coraz lepszej znajomości własnej (religii), do rozwijania się razem jako odpowiedzialne istoty ludzkie i bycia gotowymi przyłączyć się do tych, którzy należą do innych religii, aby rozwiązywać konflikty i szerzyć przyjaźń, sprawiedliwość, pokój i promować prawdziwy rozwój człowieka.

3. Wraz z Jego Świątobliwością Papieżem Benedyktem XVI uznajemy, że prawdziwe wychowanie może sprzyjać otwarciu się na transcendencję oraz na tych, którzy nas otaczają. Tam gdzie wychowanie jest rzeczywiście realizowane, istnieje możliwość dialogu, nawiązywania relacji i uważnego słuchania innych. W takim klimacie młodzi ludzie czują się cenieni za to, czym są, i za wkład, jaki mogą wnieść; uczą się coraz większego szacunku dla  swych braci i sióstr, których wiara i praktyki różnią się od ich własnych. Kiedy tak się dzieje, rodzi się z tego radość, że jest się osobami solidarnymi i miłosiernymi, powołanymi do tworzenia społeczeństwa sprawiedliwego i braterskiego, dając w ten sposób nadzieję na przyszłość (por. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2012 r.).

4. Wy jako buddyści przekazujecie młodzieży niezbędną mądrość wystrzegania się szkodzenia innym i życia w sposób wielkoduszny i miłosierny – ta praktyka winna być dowartościowana i uznana za cenny dar dla społeczeństwa. Jest to konkretny sposób, w jaki religia przyczynia się do wychowania młodych pokoleń, do podzielania odpowiedzialności i współdziałania z innymi.

5. Jest wiadomo, że młodzi ludzie są bogactwem dla każdego społeczeństwa. Przez swą autentyczność zachęcają nas do znajdowania odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące życia i śmierci, sprawiedliwości i pokoju, sensu cierpienia i powodów do nadziei. W ten sposób pomagają nam czynić postępy w naszym pielgrzymowaniu ku Prawdzie. Przez swój dynamizm, jako twórcy przyszłości, ponaglają nas do burzenia wszystkich murów, które niestety jeszcze nas dzielą. Przez swe pytania ożywiają oni dialog między religiami i kulturami.

6. Drodzy przyjaciele, łączymy nasze serca z waszymi i modlimy się o to, abyśmy razem mogli prowadzić młodych ludzi – przez nasz przykład i nauczanie – do tego, by stawali się narzędziami sprawiedliwości i pokoju. Dzielimy wspólną odpowiedzialność za obecne i przyszłe pokolenia, wychowując je tak, by wzrastały jako istoty pokojowe i pokój czyniące.

Radosnego świętowania Wesak/Hanamatsuri

Kard. Jean-Louis Tauran

Przewodniczący

Abp Pier Luigi Celata

Sekretarz

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI