Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Przerwany przekaz

· Na łamach «Débat» psychoanaliza i «mariage pour tous» ·

Jak to się dzieje, że żądanie mniejszości homoseksualistów – a więc małżeństwo i posiadanie dzieci – zyskało we Francji poparcie tylu polityków i mediów w momencie, kiedy inne kwestie  pilniej potrzebowałyby naszej uwagi? Utożsamienie się poważnej części polityków z tą batalią jest kwestią trudną do zrozumienia, piszą Monette Vacquin i Jean-Pierre Winter, francuscy psychoanalitycy, w ostatnim numerze czasopisma «Débat», poświęconym częściowo właśnie tematowi tzw. mariage pour tous .

I jest  to w gruncie rzeczy prawdziwe pytanie, które trzeba sobie zadać w obliczu uporu, z jakim dążono do zatwierdzenia małżeństwa homoseksualnego – przypomnijmy, że we Francji uznawane są już PACS ( Pacte civil de solidarité ) osób tej samej płci – i możliwości uznania małżonków za «rodziców» dzieci adoptowanych bądź urodzonych dzięki technice sztucznego zapłodnienia.

We Francji w debacie uczestniczyła też duża część społeczeństwa świeckiego, które sprzeciwiało się ustawie i rozpoczęło naprawdę interesującą wymianę poglądów. W odpowiedzi na pytanie zadane na początku  Vacquin i Winter stwierdzają, że owa mniejszość działaczy «potrafi mówić językiem, jakiego ludzie chcą dzisiaj słuchać», a więc językiem równości ideologicznej, będącej synonimem braku różnic. Język ten jest dobrze przyjmowany, nawet jeśli politycy, choć wciąż mówią o przejrzystości i prawdzie, wpisują do Kodeksu prawa cywilnego stwierdzenia pozbawione podstaw w rzeczywistości, których niedokładność ktokolwiek może zweryfikować.

Problemem jest zatem właśnie język, z którego chce się wyeliminować wszystkie wyrażenia wskazujące różnice między mężczyzną i kobietą, aby stał się neutralny, a słowa «tata» i «mama» zostały zastąpione przez «krewnych» i  «rodziców». Ten gwałtowny przełom ideologiczny, który wymazuje stulecia posługiwania się  słowami,  odnoszącymi się do osób, którym zawdzięczamy przekazanie życia, musi być oparty na bardzo starych i uznawanych za wspólne dwuznacznościach, piszą dwaj psychoanalitycy, by wywołać taki entuzjazm.

Musimy zatem uznać ten rezultat za symptom i wyjawienie czegoś, co porusza naszymi społeczeństwami i przybiera formę «politycznej poprawności»: a więc patetycznego wyznania świata, który nie potrafi już otrzymywać ani przekazywać, ani myśleć, ani tworzyć hierarchii, ani klasyfikować. Potrafi tylko niszczyć i wysuwać roszczenia. Wydaje się, że nasze pokolenie nieustannie musi pokonywać granice bądź burzyć to, co jest ich wcieleniem, zamiast coś przekazać następnym pokoleniom.

Co oznacza zacięta walka naszej epoki ze wszystkim, co jest przekazywane? Widać w tym niewątpliwie swoistą dyktaturę mniejszości. Lecz w legalizacji małżeństw homoseksualistów nie widać, jak mówi wielu, rozszerzenia praw człowieka na represjonowaną mniejszość, lecz raczej nową wersję XX-wiecznych utopii, które pokazały już, że są skazane na klęskę: jedną z nich był egalitaryzm, który tutaj zdaje się usuwać konstytutywny podział ludzkości na mężczyzn i kobiety, a drugą wyzwolenie z wszelkich przeszkód stających na drodze do realizacji naszych pragnień, nawet niemożliwych.

W rzeczywistości homoseksualiści i heteroseksualni nie należą do grup różniących się rangą, lecz dzielą ten sam świat i ich wspólnym zadaniem jest zajmowanie się instytucjami, które tworzą struktury i organizują więzi między istotami ludzkimi i pokoleniami. Lecz obywatele francuscy, zapytuje artykuł dwóch psychoanalityków, «kołysani usypiającymi słowami o miłości i wielkoduszności, i zaślepieni przez rzekomych ekspertów, twierdzących, że nie dzieje się nic nowego, uświadomili sobie, że wykreślanie ojca i matki, i urodzenia z dokumentów poświadczających naszą tożsamość jest dziełem archaicznej przemocy?».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI