Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Przemyślana obrona małżeństwa chrześcijańskiego

· Przedstawiona przez Benedykta XVI podczas spotkania z biskupami Stanów Zjednoczonych Ameryki ·

Przemyślana obrona małżeństwa chrześcijańskiego. Taki mógłby być klucz do odczytania  myśli  Papieża, którymi podzielił się w piątek 9 marca rano z biskupami z regionów VII i IX Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych Ameryki, przyjętymi z okazji wizyty ad limina .

Benedykt XVI nawiązał bowiem najpierw do niepokojów związanych z zagrożeniem wolności sumienia, religii i kultu, «którym – powtórzył – pilnie należy stawić czoło», temat ten poruszany był zresztą podczas innych audiencji  z grupami biskupów amerykańskich; następnie zaś zajął się tematem nierozwiązywalności małżeństwa i czystości.

Kwestię tę Papież omawiał już podczas swojej wizyty duszpasterskiej w Ameryce, koncentrując się na kryzysie, jaki przeżywają w tych latach małżeństwo i rodzina oraz, bardziej ogólnie, chrześcijańska koncepcja płciowości. Benedykt XVI w swojej analizie wyszedł od faktu oczywistego: «osłabienie wartości, jaką przywiązuje się  do nierozerwalnego przymierza małżeńskiego» i do «dojrzałego zrozumienia etycznych podstaw czystości», doprowadziło do poważnych problemów społecznych, z którymi wiążą się «ogromne koszty ludzkie i ekonomiczne».

Papież  wskazał bez ogródek na «potężne prądy polityczne i kulturalne», które usiłują zmienić samą definicję małżeństwa. Na przykład «różnic seksualnych  nie można odrzucać jako nieistotnych w formułowaniu definicji małżeństwa». «Obrona instytucji małżeństwa jako rzeczywistości społecznej – stwierdził Benedykt XVI – jest zatem w ostatecznym rozrachunku kwestią sprawiedliwości społecznej, ponieważ wiąże się z ochroną dobra całej wspólnoty ludzkiej, a także praw rodziców i dzieci».

Papież wezwał również biskupów amerykańskich do «uważnego przejrzenia programów przygotowania do małżeństwa chrześcijańskiego» i większego zaangażowania w dzieło katechezy. Nie można bowiem dalej ignorować problemu – podkreślił – jakim jest rozpowszechnione zjawisko par mieszkających razem bez ślubu, które «często zdają się nieświadome», że jest to «poważny grzech», a także «zagrożenie dla stabilności społeczeństwa».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI