Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Przekonujące świadectwo w obliczu radykalnego sekularyzmu

· W przemówieniu do biskupów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Papież potwierdza prawo Kościoła do publicznego zabierania głosu ·

W obliczu zagrożeń, których źródłem jest radykalny sekularyzm, Benedykt XVI potwierdził, prawo Kościoła do składania publicznego świadectwa moralnego. Okazję do tego stworzyło spotkanie z grupą biskupów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy zostali przyjęci w czwartek 19 stycznia rano w ramach wizyty ad limina Apostolorum .

Papież przypomniał, że jego podróż do Stanów Zjednoczonych dostarczyła sposobności do refleksji nad amerykańskim historycznym doświadczeniem wolności religijnej, a następnie skupił się na długiej tradycji właściwego wzajemnego szacunku  między wiarą i rozumem. W odniesieniu do tego związku Kościół ma do odegrania istotną rolę, polegającą na przeciwstawianiu się prądom kulturowym, które «na bazie skrajnego indywidualizmu próbują rozpowszechniać koncepcje wolności, oderwane od prawdy moralnej».

Tradycja Kościoła «nie wypowiada się w oparciu na  ślepej wierze – powiedział Papież – lecz w perspektywie racjonalnej, która łączy nasze zaangażowanie na rzecz budowy prawdziwie sprawiedliwego społeczeństwa, humanitarnego i pomyślnie się rozwijającego z podstawową pewnością, że wszechświat ma swoją wewnętrzną logikę, dostępną dla ludzkiego rozumu».

W tym sensie Kościół proponuje rozumowanie «oparte na prawie naturalnym», z głębokim przekonaniem, że owo prawo absolutnie nie stanowi zagrożenia dla wolności, lecz «język, który pozwala nam zrozumieć samych siebie oraz prawdę o naszym bycie, a tym samym kształtować bardziej sprawiedliwy i na miarę człowieka świat».

I o tym właśnie Kościół chce dawać świadectwo. Zamierza czynić to publicznie, zgodnie ze swoją naturą. Do zaangażowanych katolików należy zadanie obrony tego świadectwa przed zagrożeniami stwarzanymi przez radykalny sekularyzm, rozpowszechniony w sferze politycznej i kulturalnej.

Omawiając kwestie dotyczące wolności religijnej i obrony życia, Benedykt XVI zwrócił uwagę na wysiłki podejmowane przez biskupów i wezwał ich, aby zabiegali jeszcze bardziej o to, by katolicki laikat amerykański dawał spójne, a zatem wiarygodne  świadectwo swoich przekonań, by wnieść «ważny wkład w odnowę społeczeństwa jako całości».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI