Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Przeciwko wszystkim mafiom

· ​Papież Franciszek mówi o pladze zorganizowanej przestępczości i wyraża nadzieję na nawrócenie członków mafii ·

Kolejny apel o „kontynuowanie walki z korupcją, przemocą” i wszelkimi mafiami został skierowany przez Papieża Franciszka w poniedziałek 23 stycznia rano.

Przyjmując w Watykanie członków Krajowej Dyrekcji ds. Walki z Mafią i Terroryzmem (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, DNA) – zaangażowanych w walkę z trzema wielkimi włoskimi organizacjami przestępczymi, mafią, camorrą i 'ndranghetą – Papież wyraził uznanie dla pracy osób, które sprzeciwiają się „bolesnym projektom” mafijnym, i zachęcił je do dalszych wysiłków. Przypomniał również, że do obowiązków DNA należy też „walka z terroryzmem, który staje się coraz bardziej kosmopolityczny i niszczący”.

Odczytując długą listę plag dręczących społeczeństwo – takich jak korupcja, wymuszenia, nielegalny handel narkotykami i bronią, handel ludźmi, „wśród których jest bardzo wiele dzieci traktowanych jak niewolnicy” - Franciszek wezwał do walki z nimi „w sposób zdeterminowany” i „we współpracy z innymi krajami”, mówiąc, że jest pewny, iż „działalność ta, prowadzona w sposób synergiczny i przy pomocy skutecznych środków, stanowi skuteczną zaporę i zabezpieczenie dla wspólnoty”. W szczególności Papież prosił o „podjęcie wszelkich wysiłków zwłaszcza” w walce z „handlem ludźmi” i „przemytem migrantów, groźnymi przestępstwami, których ofiarą padają najsłabsi ze słabych”. I w związku z tym wyraził nadzieję na wzmożenie „działalności mającej na celu ochronę ofiar, zapewnienie im opieki prawnej i socjalnej”. Bowiem, podkreślił stanowczo, „ci, którzy uciekają ze swoich krajów z powodu wojny, przemocy, prześladowań mają prawo znaleźć właściwe przyjęcie i odpowiednią ochronę w krajach, które uważają się za cywilizowane”.

W ostatecznym rozrachunku Papież uważa „zjawisko mafii za wyraz kultury śmierci”, której należy się sprzeciwiać i z którą należy walczyć na wszystkich frontach. Z pełną świadomością, że „wiąże się to z narażeniem na ryzyko własnego życia i innymi niebezpieczeństwami”, zarówno w przypadku osób, które zajmują się tymi rzeczami, jak i ich rodzin. Dlatego praca w instytucji walczącej z mafią „wymaga w szczególnym stopniu pasji, poczucia obowiązku i siły ducha”; a ze strony obywateli wymaga w analogicznym stopniu „wsparcia, modlitwy i bliskości”.

Na zakończenie Papież ponowił swoje wezwanie do nawrócenia, wyrażając nadzieję, że „Pan poruszy serca mężczyzn i kobiet z różnych mafii, aby zaprzestali tego, co robią i zmienili swoje życie”.

Przemówienie Papieża po włosku  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI