Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Przebudzenie sumień

· Poruszony i poważnie zaniepokojony tragedią humanitarną w Iraku, Papież ponawia swój apel w liście do sekretarza generalnego ONZ ·

Papież Franciszek nawołuje do przebudzenia sumień i konkretnej mobilizacji wspólnoty międzynarodowej, aby położyć kres „tragedii humanitarnej” w Iraku. W liście do sekretarza generalnego Narodów Zjednoczonych Bana Ki-moona Papież ponawia swój „palący apel” w sprawie ludności, będącej ofiarą „cierpienia, którego nie sposób tolerować”, przywołującego na pamięć „tragiczne doświadczenia XX w.” Poniżej podajemy tłumaczenie listu .

Jego Ekscelencja Pan Ban Ki-moon

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych

Z ciężkim i zatrwożonym sercem śledziłem dramatyczne wydarzenia tych ostatnich dni na północy Iraku, gdzie chrześcijanie oraz inne mniejszości religijne zostali zmuszeni do ucieczki z własnych domów i byli świadkami niszczenia swoich miejsc kultu i dziedzictwa religijnego. Poruszony ich sytuacją, poprosiłem Jego Eminencję kard. Fernanda Filoniego, prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, który pełnił funkcję przedstawiciela moich poprzedników, Papieża Jana Pawła II i Papieża Benedykta XVI, u ludności Iraku, aby wyraził moją duchową bliskość i troskę moją, a także całego Kościoła katolickiego w związku z niemożliwym do tolerowania cierpieniem ludzi, którzy pragną jedynie żyć w pokoju, harmonii i wolności na ziemi swoich przodków.

W tym samym duchu piszę do Pana, Panie Sekretarzu Generalny, i kładę przed Panem łzy, cierpienia i bolesne krzyki rozpaczy chrześcijan i innych mniejszości religijnych umiłowanej ziemi Iraku. Ponawiając palący apel do wspólnoty międzynarodowej o podjęcie działań, aby położyć kres trwającej tragedii ludzkości, proszę wszystkie kompetentne organy Narodów Zjednoczonych, w szczególności te, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, pokój, prawo humanitarne i pomoc uchodźcom, o dalsze podejmowanie wysiłków, zgodnie z preambułą i odpowiednimi artykułami Karty Narodów Zjednoczonych.

Okrutne ataki, które szerzą się na północy Iraku, nie mogą nie przebudzić sumień wszystkich ludzi dobrej woli, skłaniając do konkretnych akcji solidarności, aby otoczyć opieką tych, których dotknęła bądź którym zagraża przemoc, i aby zapewnić niezbędną i pilną pomoc tak licznym osobom przesiedlonym, jak również umożliwić im bezpieczny powrót do swoich miast i domów. Tragiczne doświadczenia XX w. i najbardziej elementarne rozumienie godności ludzkiej zobowiązują wspólnotę międzynarodową, w szczególności na mocy przepisów i mechanizmów prawa międzynarodowego, do czynienia wszystkiego, co możliwe, aby położyć kres i zapobiegać dalszym systematycznym aktom przemocy w stosunku do mniejszości etnicznych i religijnych.

Ufając, że mój apel, który dołączam do apeli patriarchów wschodnich oraz innych liderów religijnych, spotka się z pozytywną odpowiedzią, pragnę ponowić Waszej Ekscelencji wyrazy najwyższego poważania.

Watykan, 9 sierpnia 2014 r.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI