Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Prowadząc wojnę, zawsze się przegrywa

· Podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański» Papież kieruje przestrogę, nawiązując do bombardowań Hiroszimy i Nagasaki ·

«Straszliwe bombardowania atomowe», które 6 i 9 sierpnia zniszczyły Hiroszimę i Nagasaki, dziś jeszcze budzą «przerażenie i odrazę». I stanowią «wieczną przestrogę dla ludzkości, aby na zawsze odrzuciła wojnę i zabroniła używania broni nuklearnej i wszelkiego rodzaju broni masowego rażenia».

Tymi słowami Papież Franciszek podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański» upamiątnił tragedię sprzed 70 lat, która stała się «symbolem nieproporcjonalnej siły niszczącej człowieka, kiedy w zły sposób wykorzystuje on postęp nauki i techniki». Ta «smutna rocznica», która - podkreślił - «pobudza nas przede wszystkim do modlitwy i do zaangażowania na rzecz pokoju, by szerzyć w świecie etykę braterstwa i klimat pogodnego współżycia między narodami». Pragnieniem Franciszka jest, by «z każdej części świata popłynął jeden głos: 'nie' wojnie, 'nie' przemocy, i 'tak' dialogowi, 'tak' pokojowi!». Prowadząc wojnę – podkreślił – «zawsze się przegrywa». A «jedynym sposobem, żeby wygrać wojnę, jest jej nieprowadzenie».

W tym kontekście Papież wyraził także troskę w związku z trudną sytuacją w Salwadorze, gdzie «w ostatnich czasach – przypomniał – pogłębiły się trudności, z którymi borykają się mieszkańcy kraju, z powodu nieurodzaju, kryzysu gospodarczego, ostrych konfliktów społecznych i narastania przemocy». Papież zachęcił «drogi lud Salwadoru», by «trwał zjednoczony w nadziei», i wezwał do modlitwy, aby «na ziemi błogosławionego Oskara Romera na nowo kwitły sprawiedliwość i pokój».

Wcześniej, komentując fragment Ewangelii św. Jana (6, 41-51), w której Jezus wyjaśnia znaczenie rozmnożenia chleba i ryb, Franciszek podkreślił, że wiara jest «relacją» między «osobą ludzką – nami wszystkimi – i osobą Jezusa, gdzie decydującą rolę odgrywa Ojciec i naturalnie również Duch Święty». Jest ona «jak ziarno głęboko w sercu, rozkwita, kiedy pozwalamy, by Ojciec 'pociągnął' nas do Jezusa, i 'idziemy do Niego' z otwartym sercem».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

28 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI