Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Program obchodów Roku Wiary

2012 r.

6 października  –  Asyż

W ramach Dziedzińca Pogan w mieście św. Franciszka odbędzie się  spotkanie poświęcone  dialogowi wierzących z niewierzącymi na temat wiary.

7-28 października – Watykan

XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”.

11 października – Watykan

O godz. 10 Benedykt XVI będzie przewodniczył na placu św. Piotra uroczystości rozpoczęcia Roku Wiary z udziałem uczestników Synodu i przewodniczących konferencji episkopatu.

Włoska Akcja Katolicka dla upamiętnienia 50. rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II zorganizuje, w godzinach 18.30-21.30, pochód z pochodniami z Zamku św. Anioła na plac św. Piotra.

12 października – Rzym

O  godz. 21 w kościele „Il Gesù” w Rzymie odbędzie się wieczór kulturalno- artystyczny na temat:  „Wiara Dantego”, zorganizowany przez Papieską Radę Kultury we współpracy z rektoratem kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus (Santissimo Nome di Gesù all’Argentina) i Domem Dantego w Rzymie. Uczestnicy wysłuchają XXIV Pieśni „Raju” , będącej wyznaniem wiary poety.

20 października – Rzym

Pielgrzymka na wzgórze Janikulum i czuwanie misyjne, zorganizowane przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów.

21 października – Watykan

Benedykt XVI będzie przewodniczył kanonizacji męczenników i wyznawców wiary: Jakuba Barthieu, kapłana jezuity, misjonarza, który poniósł męczeńską śmierć na Madagaskarze (†1896); Piotra Calungsoda  z Filipin, świeckiego katechisty i męczennika (†1672); Jana Chrzciciela Piamarty, kapłana, świadka wiary, wychowawcy młodzieży (†1913); Matki Marianny (Barbary Cope), świadka wiary, opiekunki  chorych w leprozorium na Molokai (†1918); Marii z Góry Karmel, zakonnicy z Hiszpanii (†1911); Katarzyny Tekakwithy, świeckiej Indianki, która nawróciła się na wiarę katolicką (†1680); Anny Schäffer, z Bawarii, świeckiej, świadka miłości Chrystusa na łożu cierpienia (†1925).

26-30 października – Rzym

Kongres Światowego Związku Nauczycieli Katolickich poświęcony roli nauczyciela i rodziny w integralnej formacji uczniów, który odbędzie się z udziałem Kongregacji Edukacji Katolickiej.

15-17 listopada – Watykan

XXVII  Międzynarodowa Konferencja Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia  i Chorych na temat: „Szpital miejscem ewangelizacji: misja ludzka i duchowa”.

1 grudnia – Watykan

Pierwsze Nieszpory Adwentu, odprawiane przez  Ojca Świętego, dla papieskich uczelni rzymskich, seminariów i kolegiów kościelnych oraz uniwersytetów, zorganizowane przez Kongregację Edukacji Katolickiej.

20 grudnia – Rzym

Inauguracja wystawy na temat Roku Wiary w Zamku św. Anioła; będzie ona otwarta do 1 maja 2013 r.

28 grudnia – Rzym

Otwarcie Europejskiego Spotkania Młodych, zorganizowanego przez Wspólnotę z Taizé przy współpracy wikariatu Rzymu. Spotkanie zakończy się 2 stycznia 2013 r.

2013 r.

25 stycznia – Rzym

Nabożeństwo ekumeniczne z Benedyktem XVI w bazylice św. Pawła za Murami.

W pinakotece bazyliki będzie można oglądać – do 24 listopada 2013 r. – wystawę „Sanctus Paolus extra moenia et Concilium Oecumenicum Vaticanum II” (Św. Paweł za Murami i Powszechny Sobór Watykański II).

2 lutego –  Watykan

Nabożeństwo pod przewodnictwem Benedykta XVI w Bazylice św. Piotra z okazji Światowego Dnia Życia
Konsekrowanego.

25-26 lutego – Rzym

Międzynarodowy Kongres na temat: „Święci Cyryl i Metody wśród ludów słowiańskich: 1150 lat od rozpoczęcia misji”. Obrady odbędą się 25 lutego w Papieskim Instytucie Studiów Wschodnich, a 26 lutego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

24 marca – Watykan

Benedykt XVI odprawi Mszę św. w Niedzielę Palmową, która tradycyjnie jest dniem spotkania młodzieży przygotowującej się do Światowego Dnia Młodzieży.

4-6 kwietnia – Rzym

Zjazd Międzynarodowego Stowarzyszenia Katolickiego Nauk o Wychowaniu, z udziałem Kongregacji Edukacji Katolickiej.

13 kwietnia – Watykan

Koncert „Oh My Son” (O mój Synu) w Auli Pawła VI.

15-17 kwietnia

Dzień Seminariów z okazji 450. rocznicy ich ustanowienia.

Dzień studyjny, zorganizowany przez Kongregację Edukacji Katolickiej, na temat znaczenia dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego w formacji kandydatów do kapłaństwa, w związku z pracami nad aktualizacją „Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis” .

28 kwietnia  – Watykan

Dzień poświęcony chłopcom i dziewczętom, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Ojciec Święty udzieli bierzmowania niewielkiej grupie młodzieży.

5 maja – Watykan

Nabożeństwo odprawiane przez Papieża z okazji Dnia Bractw i Pobożności Ludowej.

18 maja – Watykan

Nabożeństwo odprawiane przez Benedykta XVI w wigilię Zesłania Ducha Świętego dla wszystkich ruchów kościelnych oraz pielgrzymka do grobu św. Piotra i modlitwa do Ducha Świętego.

2 czerwca

Papież będzie przewodniczył uroczystej adoracji eucharystycznej z okazji uroczystości Bożego Ciała. Adoracja odbędzie się jednocześnie na całym świecie.

16 czerwca

Dzień „Evangelium vitae” z udziałem Papieża. Dzień będzie poświęcony świadectwu ewangelii życia w obronie godności osoby od chwili poczęcia aż do  naturalnego kresu życia.

22 czerwca – Watykan

Wielki Koncert z okazji Roku Wiary na placu św. Piotra.

7 lipca – Watykan

Zakończenie pielgrzymki seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek na placu św. Piotra. Uroczystość odbędzie się z udziałem Papieża.

23-28 lipca –  Rio de Janeiro

Benedykt XVI weźmie udział w Światowym Dniu Młodzieży.

18-19 września

Seminarium studyjne uniwersytetów katolickich, zorganizowane przez Kongregację Edukacji Katolickiej, na temat znaczenia Katechizmu Kościoła Katolickiego w nauczaniu teologii na uniwersytetach katolickich.

29 września – Watykan

Dzień Katechetów z udziałem Benedykta XVI. Dzień będzie także okazją do upamiętnienia 20. rocznicy publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego .

13 października – Watykan

Obchody Dnia Maryjnego z udziałem Benedykta XVI i wszystkich stowarzyszeń maryjnych.

24 listopada – Watykan

Papież będzie przewodniczył uroczystemu zakończeniu Roku Wiary.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI