Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Producenci śmierci

· Doroczny raport SIPRI na temat handlu bronią ·

Zawęża się światowy handel bronią. A jest to czwarte ograniczenie w ciągu tyluż lat. Jednak redukcja – szacowana na 1,5% w skali roku – jest naprawdę znikoma, a przemysł zbrojeniowy utwierdza się niestety jako jeden z wiodących sektorów przemysłu w gospodarce globalnej.

Obraz aktualnego stanu handlu bronią daje opublikowany wczoraj raport Stockholm International Peace Research Institute – Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI). Raport dostarcza szeregu oryginalnych danych, dotyczących wydatków wojskowych w skali świata, produkcji i międzynarodowego transferu broni, legalnego i nielegalnego, sił nuklearnych, głównych konfliktów zbrojnych i wielostronnych operacji pokojowych, jak również prezentuje zaktualizowane analizy ważnych aspektów kontroli zbrojeń, pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Dokument wykazuje przede wszystkim spadek sprzedaży broni, zwłaszcza na północy Ameryki i w niektórych krajach Unii Europejskiej. Przeciwną tendencję obserwuje się w Niemczech (gdzie jest wzrost o 9%) i Szwajcaria (o 11%). Chodzi jednakże jedynie o pozorny spadek, i dotyczy to wyłącznie Ameryki Północnej i Europy. W pozostałej części świata wielkie przedsiębiorstwa zwiększyły bowiem produkcję broni.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI