Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Priorytetem jest odnowa wiary

· Papież do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji Nauki ·

Odnowa wiary stanowi  priorytet dla całego Kościoła. Jest o tym przekonany Benedykt XVI, który spotykając się z uczestnikami zgromadzenia plenarnego Kongregacji Nauki Wiary, zaapelował do całej wspólnoty kościelnej, aby zaangażowała się w «uobecnianie na nowo Boga w tym świecie i otwieranie ludziom dostępu do wiary». Audiencja, która odbyła się w piątek 27 stycznia w Sali Klementyńskiej, stworzyła Papieżowi okazję do przypomnienia, że «na rozległych obszarach ziemi wierze zagraża, że  zgaśnie jak płomień, którego się nie podsyca». Dzieląc się na nowo troską, wyrażoną już w Orędziu na Światowy Dzień Misyjny, Papież przyznał, że «stoimy w obliczu głębokiego kryzysu wiary, utraty zmysłu religijnego, który stanowi największe wyzwanie dla Kościoła».

Dlatego wdzięczność i słowa zachęty należą się dykasterii, która wraz z Papieską Radą ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji zaangażowana jest w przygotowywanie Roku Wiary: «dogodnego  momentu – powiedział Benedykt XVI -  by przedstawić wszystkim na nowo dar wiary w zmartwychwstałego Chrystusa, światłe nauczanie Soboru Watykańskiego II i cenną syntezę doktrynalną zawartą w Katechizmie Kościoła Katolickiego». W przemówieniu Papież poruszył także inne tematy, które były przedmiotem obrad zgromadzenia plenarnego. W szczególności skupił się na zagadnieniu jedności chrześcijan, podkreślając przede wszystkim potrzebę «zgodności zaangażowania ekumenicznego z nauczaniem Soboru Watykańskiego II i całą Tradycją». Papież ostrzegł przed ryzykiem, jakie stanowi zastępowanie wiary «moralizmem bez głębokiej podstawy» i wezwał do kierowania się  «logiką» zawartą w nauczaniu soborowym: «szczere poszukiwanie pełnej jedności wszystkich chrześcijan jest dynamiką ożywianą przez Słowo Boże».

Zasadnicze znaczenie ma w związku z tym «rozróżnienie Tradycji pisanej z dużej litery i innych tradycji». W tej perspektywie Papież uznał  za «ważny krok» rozwiązania zastosowane wobec grup wiernych wywodzących się ze wspólnoty anglikańskiej, które pragną przyłączyć się do pełnej komunii Kościoła, zachowując swoje tradycje duchowe, liturgiczne i duszpasterskie, zgodne z wiarą katolicką. «Istnieje – przypomniał - bogactwo duchowe w różnych wyznaniach chrześcijańskich, będące wyrazem jednej wiary i darem, którym należy się dzielić».

W odniesieniu do metod stosowanych w różnych dialogach ekumenicznych Benedykt XVI zachęcił do podejmowania «z odwagą również problemów kontrowersyjnych» oraz do tego, by dokumenty studyjne były zawsze oceniane przez kompetentne władze Kościoła. Na koniec Papież wezwał wszystkich chrześcijan, by o wielkich kwestiach moralnych, dotyczących życia, rodziny, płciowości, bioetyki, wolności, sprawiedliwości i pokoju, mówili  «jednym głosem».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI