Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Prawo do pracy, prawo do odpoczynku

· W przemówieniu do dyrekcji i pracowników INPS Papież potępia hańbę pracy na czarno i tymczasowego zatrudniania oraz prosi o wspieranie bezrobotnych i ochronę zatrudnienia kobiet oraz macierzyństwa ·

„To haniebne!” – nie waha się użyć mocnych słów Papież Franciszek, mówiąc o sytuacjach „bezrobocia, niesprawiedliwości socjalnej, pracy na czarno, tymczasowego zatrudnienia”, tak „bardzo wyraźnych” dzisiaj w świecie, we Włoszech i w samym Rzymie. Te słowa dodał spontanicznie do przygotowanego przemówienia do 23 tys. pracowników i dyrekcji Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) – Krajowego Instytutu Opieki Społecznej, którzy przybyli z całych Włoch na spotkanie w sobotę rano, 7 listopada, odbywające się na placu św. Piotra.

Franciszek postanowił wyjaśnić swoją refleksję – w całości skoncentrowaną na „prawie do odpoczynku”– odnosząc ją do kontekstu „dzisiejszego społeczeństwa, z jego krytyczną równowagą i słabością jego relacji”, i do świata pracy, „poranionego przez niedostatek zatrudnienia i niepewność gwarancji, jakie jest w stanie zaoferować”. Z tego wywiódł pytanie, które jest apelem do sumień: „Jeżeli żyje się w ten sposób – zapytał się – jak można odpoczywać? Odpoczynek jest prawem nas wszystkich, kiedy mamy pracę”. A tymczasem jest coraz więcej bezrobotnych, osób zdesperowanych, gotowych zaakceptować jakiekolwiek zajęcie na jakichkolwiek warunkach, znosząc niesprawiedliwości i nadużycia, których Papież nie wahał się określić jako haniebne.

Kładąc nacisk na to, że „emerytura jest prawem”, Papież potępił „wynaturzone ekstremizmy”, do jakich często dochodziło w założeniach i negocjacjach dotyczących zakończenia aktywności pracowniczej i następującego po niej okresu odpoczynku. Wskazał także na konieczność „subwencji niezbędnych dla utrzymania pracowników bezrobotnych i ich rodzin” i zalecił „szczególne zwrócenie uwagi na pracę kobiet, jak również owo wsparcie dla macierzyństwa, które winno zawsze chronić rodzące się życie i tego, kto mu służy na co dzień”.

„Praca – potwierdził Franciszek na zakończenie – nie może być zwykłym trybem w perwersyjnym mechanizmie, który miażdży zasoby, aby osiągać coraz większe zyski”. A „zatem nie może być przedłużana bądź skracana w funkcji zarobku nielicznych i form produkcji, które poświęcają wartości, stosunki i zasady”.

Link do przemówienia Papieża

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI