Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Prawdziwie ludzka etyka w ekonomii

· Przesłanie Papieża z okazji szczytu w Davos ·

Poniżej zamieszczamy przesłanie Papieża Franciszka na otwarcie 44. dorocznego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), które odbywało się w dniach 22-25 stycznia 2014 r. w Davos-Klosters w Szwajcarii. Zostało ono przekazane prof. Klausowi Schwabowi, założycielowi i przewodniczącemu WEF, przez kard. Petera Kodwa Appiaha Turksona, zwierzchnika Papieskiej Rady «Iustitia et Pax».


Profesor Klaus Schwab
Przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego

Szczerze dziękuję Panu za uprzejme zaproszenie mnie do skierowania słowa na doroczne spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego, które jak zazwyczaj odbędzie się w Davos-Klosters pod koniec bieżącego miesiąca. Ufając, że to spotkanie będzie okazją do pogłębionej refleksji nad przyczynami kryzysu ekonomicznego, który w ostatnich latach ogarnął cały świat, chciałbym podzielić się paroma uwagami, w nadziei, że będą mogły wzbogacić debaty Forum i stać się przydatnym wkładem w jego doniosłe obrady.

Nasze czasy cechują istotne zmiany i godne uwagi postępy w rozmaitych dziedzinach, mające ważne konsekwencje dla życia ludzi. W istocie, «trzeba pochwalić sukcesy przyczyniające się do poprawy warunków życia, na przykład w zakresie zdrowia, edukacji i komunikacji» ( Evangelii gaudium , 52), jak również w tak wielu innych dziedzinach ludzkiej aktywności, i należy uznać fundamentalną rolę, jaką odegrały w tych epokowych przemianach nowoczesne przedsiębiorstwa, aktywizując i rozwijając ogromne zasoby ludzkiego umysłu. Jednakże osiągnięte sukcesy, jakkolwiek zmniejszyły nędzę wielkiej liczby osób, nierzadko prowadziły także do powszechnego wykluczania społecznego. W istocie, większość mężczyzn i kobiet naszych czasów nadal żyje na co dzień w warunkach niestabilności, co często ma dramatyczne konsekwencje.

Na tym forum pragnę przypomnieć o ważnej roli różnych instytucji politycznych i ekonomicznych w promowaniu podejścia inkluzywnego, uwzględniającego godność każdej osoby ludzkiej i dobro wspólne. Troska o to powinna przyświecać każdej decyzji politycznej i ekonomicznej, a niekiedy wydaje się jedynie jakimś dodatkiem, dla dopełnienia kwestii. Osoby, które działają w tych dziedzinach, ponoszą konkretną odpowiedzialność za innych, zwłaszcza za tych, którzy są słabsi, bezsilni i bezbronni. Nie można tolerować tego, aby tysiące osób każdego dnia umierały z głodu, choć dysponuje się ogromną ilością żywności, która często jest po prostu marnowana. Podobnie nie wolno być obojętnym na licznych uchodźców, poszukujących warunków życia choćby w minimalnym stopniu godnych, którzy nie tylko nie spotykają się z przyjęciem, ale często narażają się na śmierć, podróżując w nieludzkich warunkach. Jestem świadomy, że te słowa są mocne, nawet dramatyczne, jednakże przez nie chcę podkreślić, a także pobudzić zdolność tego audytorium do wywierania wpływu. W istocie ci, którzy dzięki swojemu geniuszowi i swoim zawodowym umiejętnościom zdolni byli doprowadzić do innowacji i umożliwić dobrobyt licznych osób, mogą wnieść dalszy wkład, oddając swoje kompetencje na służbę tym, którzy nadal żyją w nędzy.

Potrzebne jest zatem odnowione, głębokie i rozległe poczucie odpowiedzialności ze strony wszystkich. Istotnie, «powołanie przedsiębiorcy stanowi szlachetną pracę pod warunkiem, że postawi on sobie pytania na temat głębszego sensu życia» ( Evangelii gaudium , 203). Pozwala to bardzo wielu ludziom skuteczniej służyć wspólnemu dobru i lepiej udostępniać wszystkim dobra tego świata. Jednakże zrównoważony wzrost wymaga czegoś więcej niż rozwoju ekonomicznego, jakkolwiek go zakłada. Wymaga on przede wszystkim «transcendentnej wizji osoby» (Benedykt XVI, Caritas in veritate , 11), bowiem «bez perspektywy życia wiecznego postępowi ludzkiemu na tym świecie brakuje horyzontu» (tamże). Podobnie wymaga decyzji, działań i procesów ukierunkowanych na bardziej sprawiedliwy rozdział zasobów, tworzenie możliwości pracy i integralne wspieranie ubogich, wykraczające poza zwykłą opiekę społeczną.

Jestem przekonany, że dzięki takiemu otwarciu na transcendencję mogłaby ukształtować się nowa mentalność polityczna i przedsiębiorcza, zdolna pokierować wszystkimi działaniami gospodarczymi i finansowymi w perspektywie etyki prawdziwie ludzkiej. Międzynarodowa wspólnota przedsiębiorców może liczyć na wiele osób o wielkiej uczciwości i prawości osobistej, które w swej pracy inspirują się i kierują wzniosłymi ideałami sprawiedliwości, wielkoduszności i troski o autentyczny rozwój rodziny ludzkiej. Dlatego zachęcam was, abyście czerpali z tych wielkich zasobów moralnych i ludzkich i podejmowali to wyzwanie z determinacją i dalekowzrocznością. Nie ignorując oczywiście specyfiki naukowej i profesjonalnej każdego środowiska, proszę was, starajcie się o to, aby bogactwo służyło ludzkości, a nie rządziło nią.

Panie Przewodniczący, drodzy Przyjaciele!

Mam nadzieję, że w tych moich krótkich słowach dostrzeżecie oznakę pasterskiej troski i konstruktywny przyczynek do tego, aby wasze działania były coraz szlachetniejsze i bardziej owocne; pragnę ponownie życzyć wam, aby to spotkanie przyniosło pomyślne rezultaty, i proszę o Boże błogosławieństwo dla pana, dla uczestników Forum, a także dla waszych rodzin i działań.

Watykan, 17 stycznia 2014 r.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 maja 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI