Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Prawdziwa wolność i nowe zniewolenia

· Podczas audiencji jubileuszowej Papież przypomina, że zbawienie pochodzi od Boga ·

W imię „fałszywie pojmowanej wolności” współczesny człowiek staje się więźniem „nowych form niewoli” i odrzuca dar odkupienia, pochodzący od Boga. Powiedział to Papież Franciszek w katechezie podczas audiencji jubileuszowej, która odbyła się w sobotę 10 września na placu św. Piotra.

Komentując Pierwszy List św. Piotra (1, 18-21), Papież przypomniał, że w zbawieniu dokonanym przez Chrystusa jest „najbardziej radykalne wyzwolenie, jakiego Bóg mógł dokonać względem nas, całej ludzkości i całego stworzenia”. Jednakże – stwierdził – „wydaje się, że współczesny człowiek niechętnie myśli, że został wyzwolony i zbawiony przez działanie Boga; współczesny człowiek łudzi się bowiem co do swojej wolności, że jest siłą, która pozwala uzyskać wszystko”.

„Jakże wiele złudzeń jest sprzedawanych pod pretekstem wolności, i jak wiele nowych form niewoli powstaje w naszych czasach w imię fałszywie pojmowanej wolności”, zawołał Franciszek, zwracając uwagę przede wszystkim na szkody wyrządzane przez narkotyki: „Wszyscy – powiedział – widzieliśmy takich ludzi, którzy ostatecznie kończą na ziemi”. W rzeczywistości „potrzebujemy, aby Bóg nas wyzwolił z wszelkiego rodzaju obojętności, egoizmu i samowystarczalności”. A Ojciec „wielką czułością, wielką miłością darzy małych, najsłabszych i odrzucanych ze społeczeństwa: im bardziej jesteśmy potrzebujący, tym większym miłosierdziem napełnia się Jego spojrzenie”. Stąd zachęta, aby zawsze przyjmować Jego łaskę. On bowiem „żywi litościwe współczucie względem nas, gdyż zna nasze słabości. Zna nasze grzechy i zawsze nam przebacza”. 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI