Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Prawda nie zagraża wolności

· Papież Franciszek w przesłaniu na Światowy Dzień Misyjny ·

I zapewnia o swojej bliskości chrześcijan, którzy dziś jeszcze są prześladowani

Głoszenie prawdy Ewangelii nie jest zadawaniem przemocy wolności. Potwierdza to Papież Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Misyjny, który obchodzony będzie 20 października. «Często – pisze m.in. Papież – dzieło ewangelizacji napotyka przeszkody nie tylko na zewnątrz, ale wewnątrz samej wspólnoty kościelnej». Przeszkody te biorą się według Ojca Świętego ze słabości zapału do głoszenia, radości, nadziei, a niekiedy też i «odwagi» w głoszeniu wszystkim przesłania Chrystusa i «pomaganiu ludziom naszych czasów, aby Go spotkali».

Prawdą jest też jednak, że wielu chrześcijan «w różnych stronach świata – podkreśla Papież Franciszek – napotyka trudności, kiedy pragną otwarcie wyznawać swoją wiarę i domagają się poszanowania swojego prawa do życia nią w sposób godny». Są to «odważni świadkowie, jeszcze bardziej liczni niż męczennicy w pierwszych wiekach – mówi Papież – którzy z apostolską wytrwałością znoszą różne dzisiejsze formy prześladowania. Niemało z nich ryzykuje również życie, by dochować wierności Ewangelii Chrystusa». Biskup Rzymu zapewnia też, że modlitwą jest blisko «osób, rodzin i wspólnot, które cierpią z powodu przemocy i nietolerancji, a także kieruje do nich pocieszające słowa Jezusa: 'Odwagi! Jam zwyciężył świat'». Tak więc Papież wzywa  cały Kościół do odkrycia na nowo odwagi i radości, aby zachęcać świat do spotkania z Chrystusem, potwierdzając, że «nie można głosić Chrystusa bez Kościoła». W związku z tym uwydatnia rolę młodych Kościołów, które «wielkodusznie angażują się w wysyłanie misjonarzy do Kościołów przeżywających trudności», a są to «nierzadko Kościoły o dawnych korzeniach chrześcijańskich». Dzięki swojej świeżości młode Kościoły mogą wręcz pomóc właśnie Kościołom o dawnych korzeniach chrześcijańskich w odnalezieniu «zapału i radości, które rodzi dzielenie się swoją wiarą poprzez wymianę i wzajemne wzbogacanie». Na koniec Papież przypomniał o ważnej roli Papieskich Dzieł Misyjnych w ożywianiu świadomości misyjnej każdego ochrzczonego.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI