Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Prace Rady Kardynałów

· Z udziałem Papieża Franciszka ·

Eklezjologia Soboru Watykańskiego II; relacja między Kościołem powszechnym a Kościołami lokalnymi; komunia, uczestnictwo i kolegialność; a także: Kościół ubogich, rola świeckich, posługa i odpowiedzialność wszystkich części składowych/członków Kościoła za wspólne dobro. Takie są główne tematy podejmowane przez Papieża Franciszka z Radą Kardynałów, która zebrała się we wtorek 1 października w Watykanie. Poinformował o nich na briefingu dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej o. Federico Lombardi.

Po przypomnieniu, że prace Rady rozpoczynają się modlitwą i Mszą św. koncelebrowaną z Papieżem, o. Lombardi poinformował, że po pierwszym zebraniu w bibliotece prywatnej od wtorkowego popołudnia dalsze spotkania grupy odbywają się w małej sali w rezydencji św. Marty. Dyrektor Biura Prasowego zaznaczył, że spotkania cechuje „pogodny, swobodny i otwarty klimat”; przebiegają one zgodnie z „intensywnym” rozkładem zebrań – rano i po południu, od 9 do 12.30 i następnie od 16 do 19 – i zawsze z udziałem Papieża Franciszka.

We wtorek rano obrady rozpoczęło krótkie wprowadzenie Papieża, po którym nastąpiła wspólna refleksja na temat eklezjologii, poczynając od Soboru Watykańskiego II. O. Lombardi wyjaśnił, że to pozwala zrozumieć, iż prace kardynałów nie mają „charakteru wyłącznie organizacyjnego, skuteczności instytucjonalnej”, ale „sytuują się w perspektywie wizji Kościoła teologicznego, duchowego, inspirującego się eklezjologią Vaticanum II , którego wprowadzanie w życie pragnie się kontynuować”. Każdy z uczestników przedstawił w skrócie zebrane sugestie, na których podstawie zostały uporządkowane wielkie zagadnienia, które należy podjąć.

We wtorek po południu, w obecności również sekretarza generalnego Synodu Biskupów abpa Lorenza Baldisseriego, rozmawiano o nowych sposobach przeprowadzania nadzwyczajnych i zwyczajnych zgromadzeń synodu, także poprzez ewentualne zmiany w regulaminie. Odnośnie do najbliższego posiedzenia Synodu, „możemy spodziewać się w niedalekim czasie dokładniejszych informacji ze strony sekretariatu Synodu co do tematu i sposobu jego przeprowadzenia”, powiedział o. Lombardi.

Obecnie przechodzi się do rozważania reformy Kurii w jej różnych aspektach: relacja dykasterii z Papieżem, koordynacja dykasterii i rola Sekretariatu Stanu. „Są to tematy bardzo rozległe – zakończył o. Lombardi – odnośnie do których została przedstawiona wielka ilość sugestii i uwag. Ta obszerna tematyka będzie zatem wymagała dłuższej refleksji”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

27 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI