Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Praca źródłem godności

· Podczas katechezy poświęconej sakramentowi bierzmowania Papież kieruje apel w sprawie zagrożonych pracowników ·

Nie powinno brakować pracy. Jest ona „źródłem godności”. A zatem „główną troską wszystkich”, zwłaszcza „kompetentnych organów”, musi być dbanie o to, aby nikomu jej nie zabrakło. Papież Franciszek skierował nowy usilny apel w obronie ludzi pracy dziś rano, w środę 29 stycznia, podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra. Okazją do tego była obecność paru rodzin robotników zatrudnionych w toskańskiej fabryce, przeżywającej poważne trudności. Trudności, które nierzadko obejmują właśnie rodziny, wyniszczając je w dramatyczny sposób.

Jest to niebezpieczeństwo, które przypadkowo ujawniło się z całym dramatyzmem przez obecność na audiencji grupy ofiar lichwiarzy. Tak więc niemal naturalne wydało się powiązanie słów skierowanych przez Papieża Franciszka do rodzin zagrożonych robotników z surowym potępieniem lichwiarstwa. „Kiedy rodzina nie ma co jeść – powiedział Papież – ponieważ musi spłacać kredyt lichwiarzom”, mamy do czynienia z czymś, co „nie jest chrześcijańskie, nie jest ludzkie!”, a jest raczej „dramatyczną plagą społeczną, godzącą w nienaruszalną godność osoby ludzkiej”.

Nieco wcześniej Ojciec Święty przedstawił refleksję na temat sakramentu bierzmowania. Jest to sakrament, powiedział, któremu być może przypisuje się niewielkie znaczenie. Tymczasem jest „tak bardzo ważny w życiu chrześcijańskim”, ponieważ „daje nam siłę, aby iść naprzód”, podkreślił. Przez bierzmowanie, w połączeniu z chrztem i Eucharystią, wyjaśnił, dopełnia się to niepowtarzalne wydarzenie zbawcze, „które nazywa się 'inicjacją chrześcijańską'”, za sprawą którego „stajemy się nowymi stworzeniami i członkami Kościoła”. Jest to wydarzenie, w którym nie brakuje obecności Ducha Świętego i Jego darów. Przy tej okazji Papież Franciszek zapowiedział, że właśnie siedmiu darom Ducha Świętego poświęci rozważania w czasie audiencji generalnych, gdy tylko zakończy rozważania na temat sakramentów.       

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

25 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI