Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Praca ma służyć godności osoby

· Na placu św. Piotra audiencja generalna 1 maja ·

Papież Franciszek zachęca do solidarności i wzywa władze publiczne do działania na rzecz wzrostu zatrudnienia

W dniu, w którym Kościół obchodzi wspomnienie św. Józefa pracownika, a społeczeństwo świeckie święto pracy, Papież Franciszek przedstawia – w związku z najwyższą godnością człowieka pracującego – temat, który szczególnie leży mu na sercu, począwszy od czasów, kiedy był arcybiskupem Buenos Aires, a więc kwestię pracy przymusowej, czy też jak ją określił w  wczoraj, w środę 1 maja, «pracę niewolniczą».

Mówił o tym do ponad osiemdziesięciu tysięcy osób, które wypełniły plac św. Piotra, gdzie odbyła się audiencja generalna, z której Papież nie chciał zrezygnować, mimo że był to dzień świąteczny. Podkreślając znaczenie i godność pracy, zakorzenione w Księdze Rodzaju, która opowiada o pracy Boga Stwórcy, a zatem wpisuje «pracę w plan miłości Boga», Papież posłużył się wyrażeniem często stosowanym przez niego w odniesieniu do wartości pracy: powiedział, że «namaszcza nas ona godnością», ponieważ upodabnia nas do Boga. Dlatego trudno jest pogodzić się z «trudnościami, z jakimi boryka się dziś w różnych krajach świat pracy i przedsiębiorstw».

Papież miał tu na myśli, jak powiedział wyraźnie, tych, «którzy są bezrobotni, i to nie tylko młodych, niejednokrotnie z powodu ekonomistycznej koncepcji społeczeństwa, której celem jest egoistyczny zysk, poza parametrami sprawiedliwości społecznej». To jest właśnie niewolnicza praca, której ofiarą padają miliony osób na całym świecie.

Rano, odprawiając Mszę św. w kaplicy Domus Sanctae Marthae, w sposób jeszcze bardziej wyraźny potępił pracę przymusową, która jest skutkiem postępowania osób pozbawionych skrupułów, gotowych podeptać godność człowieka, żeby tylko osiągnąć maksimum zysku i zarobku dla siebie, dla własnych przedsiębiorstw. Również za cenę życia pracowników, jak wydarzyło się ostatnio w Bangladeszu, o czym przypomniał.

Tymczasem praca gwarantuje godność osoby i ten, kto nie pracuje, nie ma tej godności. Lecz, zauważył Papież, jest wiele osób, «które chcą pracować i nie mogą».  «Ciąży to na naszych sumieniach, ponieważ kiedy społeczeństwo jest zorganizowane w ten sposób» i «nie wszyscy mają możliwość, by pracować, by zostać 'namaszczeni' przez godność pracy, społeczeństwo nie jest dobre: nie jest sprawiedliwe! Jest niezgodne z wolą Boga».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI