Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Praca i godność

· Papież Franciszek w Molise wzywa do odwagi i solidarności, by zwalczać poniżającą plagę bezrobocia ·

Nic nie jest ważniejsze od ludzkiej godności. Przesłanie Papieża Franciszka jest jasne: mówi do mieszkańców Molise, lecz jego myśl wychodzi poza granice regionu, który odwiedza dziś, w sobotę 5 lipca. Dociera do wszystkich miejsc, gdzie godność ludzka spychana jest na dalsze miejsce przez różne interesy, choć i one mogą być ważne. 

Potrzebny jest, mówi Papież Franciszek podczas Mszy św. w Campobasso «suplement duszy», aby można było patrzeć w przyszłość z nadzieją. Lecz również «bardzo potrzeba – mówi – tego zaangażowania w obliczu sytuacji niepewności materialnej i duchowej, zwłaszcza w obliczu bezrobocia, plagi, który wymaga wszelkich wysiłków i wielkiej odwagi ze strony wszystkich».

Praca jest wyzwaniem, które w szczególny sposóbzwiązana jest «z odpowiedzialnością instytucji państwowych, świata przedsiębiorstw i finansów». Konieczne jest umieszczenie «godności osoby ludzkiej w centrum każdej perspektywy i każdego działania. Inne interesy, nawet jeśli słuszne, są drugorzędne».

Nieco wcześniej, spotykając się z ludźmi pracy i przedsiębiorcami, Papież potwierdził myśl wyrażoną już przy innych okazjach: prawdziwą godnością pracownika jest zarabianie na chleb dla rodziny. «Nie mieć pracy – powiedział w związku z tym – nie oznacza tylko nie mieć tego, co konieczne do życia, nie. Możemy jeść codziennie: idziemy do Caritasu, idziemy do jakiegoś stowarzyszenia, idziemy do klubu, idziemy tam i dają nam jeść. Ale nie na tym polega problem. Problemem jest nie zarabiać na chleb dla rodziny: to jest rzecz poważna, to odbiera godność!»

Konieczne jest zatem odkrycie solidarności i połączenie sił w sposób konstruktywny. Trzeba zwalczyć plagę bezrobocia i dlatego konieczna jest «strategia uzgodniona z władzami kraju», by uzyskać prawdziwy «’pakt w sprawie pracy’, który pozwoli wykorzytać możliwości stwarzane przez prawodawstwo krajowe i europejskie». Na zakończenie Papież wezwał do poświęcania więcej czasu dzieciom, rodzinie. W tej optyce niedziela, powiedział, musi być dniem wolnym.

Przemówienie Papieża do świata pracy 

Homilia w Campobasso

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI